Starte bedrift

Senja kommune ønsker nye virksomheter velkommen, og vil bidra til at bedrifter kan lykkes i vår region. Det finnes mange muligheter for råd og veiledning til deg som ønsker å sette drømmen om egen bedrift ut i livet. 

Veiledning fra Næringshagen Midt-Troms

Senja kommune har avtale om samarbeid med Næringshagen Midt-Troms. Avtalen gir bedrifter og nyetablerere i kommunen tilgang til rådgivning, kompetanseheving og støtte gjennom næringshageprogrammet. 

Nyetablerere i kommune får følgende tilbud fra Næringshagen Midt-Troms: 

  • Gratis veiledningsmøte for etablerere og bedrifter.
  • Hvis det under veiledningsmøtet vurderes som aktuelt kan bedriften inngå målbedriftsavtale med næringshagen. Bedrifter som blir målbedrift får tilgang til det nasjonale næringshageprogrammet. Det innebærer at videre rådgivning fra Næringshagen Midt-Troms dekkes gjennom innovasjonsstøtte, med en lav egenandel.  
  • Målbedrifter får blant annet tilbud om rådgivning innen forretningsutvikling og tilgang til relevante kurs og kompetansehevende tiltak. I tillegg gis det veiledning til søknader om penger til utvikling, og kontakt- og nettverksbygging innen forskning og utviklingsarbeid. 

For med informasjon og kontakt med næringshagen Midt-Troms, se deres nettside i lenken under: 

Næringshagen Midt-Troms

Penger fra kommunens næringsfond

Senja kommune har ikke egen etablererstøtte, men gjennom vårt næringsfond prioriteres også tilskudd til nyetablerere. Trykk på denne lenken for å lese mer om kommunens næringsfond. 

Altinns guide til bedriftsetablering

Altinn har samlet det man trenger vite for å etablere bedrift og næringsvirksomhet i Norge. De har også laget flere guider med veiledning for etablering i ulike bransjer. Altinn.no - Starte og drive

Støtte fra Innovasjon Norge

Innovasjon Norge skal bidra til nyskaping i næringslivet, utvikling i distriktene og utvikling av norske bedrifter. Innovasjon Norge tilbyr finansiering, rådgivning, og hjelp til nettverk, kompetanseheving og profilering. 

For mer informasjon, se Innovasjon Norges nettsider: Innovasjon Norge

Norges forskningsråd

Hvis din virksomhet driver med forskning og innovasjon for en bærekraftig fremtid kan det være aktuelt for Norges forskningsråd å bidra med finansiering. Se lenken til forskningsrådets nettside: Norges forskningsråd

Mattilsynet

På Mattilsynets nettside finner du veiledning i reglene du må følge hvis din bedrift driver produksjon, distribusjon eller servering av mat.  Mattilsynet