Ånderdalen nasjonalpark

Ånderdalen nasjonalpark

Ånderdalen nasjonalpark i Senja kommune, er et tilnærmet urørt naturområde med opprinnelig furuskog, bjørkeskog og et fjell- og fjordlandskap som er karakteristisk for ytre deler av Troms. Nasjonalparken er 52 år.

Friluftslivsområdet Ånderdalen er mye brukt både av våre innbyggere og besøkende turister, og byr på er et mangfold av naturopplevelser. Det er  flere innfallsporter og startpunkt inn til nasjonalparken, som er tilrettelagt med parkering, informasjonsskilt, rasteplasser og turstier.

Historikk om nasjonalparken

I nasjonalparken og nærområdene kan du finne spor etter liv og virke så langt tilbake som det har bodd folk på Senja.

Foruten om bosettingen i Skoglia er det ikke kjent at det har vært fast bosetting i dalen. Trolig har Ånderdalen vært viktig for folket som bodde langs kysten, som jakt- og fiskeområde.

I Gjeska ligger det flere tufter etter sammenhengende bosetting fra 1500-tallet til 1800-tallet. Oppover Gjeskedalen finner du flere gamle slåtteenger.

I Skoglia på Tranøysida finner du ennå tuftene etter husmannsplassen til Jørgen Jørgensen fra Gauldalen. Han forsøkte seg med gårdsbruk for drøyt to hundre år siden, men ble så plaget av bjørn at han ga opp.

I 1890 kom jegeren Nils Olai Olsen Skogli og ble boende i 75 år. Siden bodde sønnen Gabriel der til han døde i 1994. I tidligere tider var det utmarkslåtter i Selfjordbotn. Funn av kullrester vitner om at området har vært benyttet i alle fall fra 860 e. Kr.

Opplevelser - Ånderdalen nasjonalpark

Mer informasjon - Ånderdalen nasjonalpark

Turistinformasjon - Senja kommune

Ytterligere informasjon

Nasjonalparken er til til for alle - Senja kommune

Følg oss på Facebook

Følg oss på Instagram

Senja er nasjonalparkkommune. I parken finner du et tilnærmet urørt naturområde med opprinnelig furuskog, bjørkeskog og et fjell- og fjordlandskap, karakteristisk for ytre deler av Troms.