KORONA:

For siste nytt om koronasituasjonen i kommunen, og for generell informasjon og spørsmål om korona,  se vår temaside og nyhetsside i lenkene under. 

Temaside - koronavirus Nyhetsside - koronavirus

Luftkvalitet

Luftkvalitet

Luftkvaliteten måles og varsles i hele landet. Ut fra målingene gis det også råd om hva sårbare grupper som personer med astma og luftveissykdommer, hjerte- og karsykdommer, diabetes, eldre og gravide kan gjøre av forebyggende tiltak. 

Luftkvalitet i Norge

På kalde, klare og vindstille dager kan det være for mye svevestøv og gasser i luften. Miljødirektoratets nettsider Luftkvalitet i Norge varsler luftkvalitet i alle landets kommuner.

Nettsiden er et samarbeid mellom Meteorologisk institutt, Statens vegvesen, Vegdirektoratet, Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Miljødirektoratet. Se lenke under for varselet om luftkvalitet i Senja kommune: 

Luftkvalitet i Norge - Senja kommune

Råd til sårbare grupper

I kartet på nettsiden kan man søke opp luftkvaliteten i dag og i morgen. Forurensingen varsles i fire klasser; svært høy, høy, moderat og lite luftforurensning.

Ut fra disse nivåene gis det også råd om hvordan personer som er sårbare for luftforurensing kan gjøre tiltak, se lenken under: 

Luftkvalitet i Norge - Helseråd og forurensningsklasser