KORONA:

For siste nytt om koronasituasjonen i kommunen, og for generell informasjon og spørsmål om korona,  se vår temaside og nyhetsside i lenkene under. 

Temaside - koronavirus Nyhetsside - koronavirus

Snøskredvarsling

Snøskredvarsling

Senja er en av de faste regionene i Nord-Norge hvor NVE observerer og leverer snøskredvarsling gjennom vinteren. 

Varsler faregrad

I områder av landet med størst problematikk knyttet til snøskred lager Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) regionale varsler basert på observasjoner. Senja-regionen er inkludert i varslingstjenesten. 

Varsom.no - NVEs snøskredvarsling

Snøkredsvarselet er en femtrinns faregradskala, etter følgende inndeling: 

  • Faregrad 1 - Liten.  Enkelte spesielt utsatte områder vil kunne være skredutsatte. I disse områdene, vær oppmerksom på mulig skredproblem. 
  • Faregrad 2 - Moderat. Ferdsel i skredterreng krever kunnskap, erfaring i rutevalg og evne til å identifisere skredproblem. Generelt anbefales det å unngå terreng brattere enn 30 grader.
  • Faregrad 3 - Betydelig. Ferdsel i skredterreng krever solid kunnskap, erfaring i rutevalg og evne til å identifisere skredproblem. Generelt anbefales det å unngå terreng brattere enn 30 grader og holde avstand til utløpsområder.
  • Faregrad 4 - Stor. Ferdsel i skredterreng anbefales ikke. Skred som løsner av seg selv forventes. Unngå løsne- og utløpsområder. 
  • Faregrad 5 - Meget stor. Ferdsel i skredterreng frarådes! Ekstremt ustabile forhold. Generelt svake bindinger og svært ustabilt

Ved faregrad 4 og 5 varsles kommunen, som da gjør ekstra vurderinger knyttet til beredskap og informasjon. 

Gjør i tillegg egne vurderinger

NVEs snøskredvarsel er et hjelpemiddel, ikke en fasit. I tillegg må det alltid gjøres egne vurderinger av området man skal gå i, forholdene lokalt og hvordan man ferdes i terrenget. Turen må tilpasses alle disse forholdene, og varslet, datagrunnlag og kart brukes på eget ansvar.

NVE opplyser også at det kan forekomme feil og mangler. Varslene er regionale og basert på tilgjengelige observasjoner og værprognoser. Forholdene kan være komplekse og avvike fra det som er varslet. 

Mer informasjon

Du kan også abonnere på varslingstjenester fra NVE i områder du ønsker. I lenken under finner du registrering. 

Varsom.no - Abonner

I lenken under finner du snø- og værdata i tillegg til bratthetsgrad i kart: 

SeNorge.no - Snø