Detaljregulering Kårvikhamn næringsområde, Plan ID 5421 2021 05 - Offentlig ettersyn og høring