Meld om mobbing

Meld om mobbing

Alle barn og unge har rett til et trygt og godt skolemiljø uten mobbing. Hvis du eller noen du kjenner opplever mobbing kan du varsle om det til skolen, som skal hjelpe til.

Skoler skal jobbe for at alle har et godt og trygt skolemiljø. Hvis du eller noen du kjenner opplever å bli mobbet på skolen kan du varsle om det til lærer eller andre voksne på skolen. Du kan også si fra på denne nettsiden.

Send melding på nett

Trykk på knappen under for skolen det gjelder og fyll inn informasjonen. Når du trykker "send" sendes det beskjed på e-post til rektor på skolen, som har ei uke på seg til å kontakte deg og hjelpe med saken.

Informasjonen du sender er trygg, men hvis du ikke vil gi beskjed på nett kan du ta direkte kontakt med skolen. Trykk her for e-post og telefonnummer til skolene i Senja kommune

Si fra til Fylkesmannen hvis skolen ikke gjør nok

Hvis skolen bruker mer enn en uke på å gjøre noe med saken, kan du kontakte Fylkesmannen, som passer på at skolene i Troms og Finnmark tar mobbing på alvor. Det samme gjelder hvis du føler at skolen ikke hører på deg.

Fylkesmannens jobb er å finne ut om skolen har gjort jobben sin, og bestemmer hva skolen skal gjøre for at du skal få en trygg og god skolehverdag. Det kan du lese mer om på Fylkesmannens nettsider på knappen under: 

Fylkesmannen - Hverdag uten mobbing

Kommunens beredskapsteam mot mobbing

Senja kommune har også et eget beredskapsteam mot mobbing. I lenken under kan du lese mer om hva beredskapsteamet er og hvordan de jobber: 

Beredskapsteam mot mobbing i skolen - informasjonshefte (PDF, 313 kB)

Mobbeombudet i Troms og Finnmark

Mobbeombudet i Troms og Finnmark skal passe på at alle elever i barnehage, skole og videregående opplæring har et godt miljø. Mobbeombudet er personer som kan snakke med deg om dine opplevelser, og som har taushetsplikt. Det vil si at de ikke sier det videre, og ikke gjør noe med det du forteller hvis du ikke ønsker det.

Også personer som jobber med barn og unge kan kontakte mobbeombudet for veiledning. I tillegg kan mobbeombudet ha kurs g temakvelder. 

For å lese mer om mobbeombudet i Troms og Finnmark, og ta kontakt, se lenken under: 

TFFK - Mobbeombudet

Mer om mobbing

Vil du lese mer om mobbing og om hvordan du får hjelp kan du trykke på knappen under. Også foreldre og andre som vil lese om mobbing og trenger råd, kan bruke nettsiden under: 

Utdanningsdirektoratet - Mobbing