Husholdningsrenovasjon

Det er kommunen som har ansvar for avfallshåndtering fra husstander og fritidsboliger. Det interkommunale selskapet, Senja Avfall IKS, driver avfallshåndteringen i Senja kommune.

I tillegg til periodisk tømming av søppeldunker, kan alle levere søppel på Senja Avfalls grovavfallsmottak, gjenvinningsstasjoner, returstasjoner og miljøstasjoner. Enkelte typer avfall er gebyrbelagt. 

Mer informasjon om din renovasjon - Senja avfall.

Tømmekalender

Tømming av søppeldunker for restavfall, papir og plastsekker skjer i hovedsak hver 14. dag.

På Senja Avfalls nettsider finner du oppdatert tømmekalender, og kan også melde deg på gratis SMS-varsling om tømming. Oversikt over returpunkter, gjenvinningsstasjoner og sorteringsguide finner du her

Mobilapp 

Det er også mulig å laste ned mobilappen "Min renovasjon" for å få varsel om tømming, og annen informasjon fra Senja Avfall.

På lenkene under kan du laste ned appen til din mobil:

Fritidsrenovasjon

For håndtering av avfall fra fritidsboliger er det foreløpig ulike løsninger i kommunen. For området som utgjør tidligere Lenvik kommune, skjer fritidsrenovasjon med utdelte hyttesekker.

Disse sekkene deles ut på Servicetorget på rådhuset på Finnsnes, Best-stasjonen på Silsand, Joker-butikken på Gibostad og i Botnhamn, på Coop Marked i Rossfjordstraumen og på Senja Avfalls anlegg i Botnhågen. Det trengs ikke utleveringsbevis som tidligere for å få sekker utdelt. 

I andre deler av kommunen leveres avfall i hyttecontainere. Oversikt over containere/returpunkter i kommunen finner du her på Senja Avfalls kartløsning.

Gebyr og fritak

Alle som har eiendom med bygninger registrert som bolig, våningshus eller fritidsbolig er i utgangspunktet pålagt å ha en godkjent renovasjonsordning.

Om helårsboligen ikke benyttes er det mulig å søke om fritak fra gebyret for renovasjon elektronisk, på dette skjemaet.

Eiere av fritidsboliger har som hovedregel ikke mulighet for å søke om fritak for renovasjonsgebyr for fritidsboligen. For eventuell individuell vurdering av dette må du ta kontakt med kommunen. 

Oversikt over betalingssatser- og gebyrregulativ i Senja kommune. (PDF, 569 kB)

Matrikkelen er landets offisielle eiendomsregister, og inneholder blant annet en oversikt over hvilke bygg som står på den enkelte eiendommen.

Bygningstypen vil i utgangspunktet avgjøre hvilke kommunaltekniske gebyrer som knyttes til eiendommen - deriblant renovasjon: Krav om endring av bygningstype i Matrikkelen - Senja kommune (PDF, 75 kB)