KORONA:

Testing ved mistanke - Senja kommune har teststasjon for koronatesting. Tester må fortsatt avtales på forhånd for å sette opp time. Les mer om teststasjonen og kontaktinformasjon på denne lenken.

På våre temasider om korona kan du lese oppdatert informasjon om koronaviruset og tiltak fra kommunen og nasjonale myndigheter.

Temaside - koronavirus 

Vakttelefon vei, vann og avløp

Ved hendelser eller tilbakemelding om behov for vedlikehold når det gjelder kommunale veier, vannforsyning og avløp, kan vår vakttelefon-ordning kontaktes på telefonnumrene under: 

Vann, vei og renovasjon