Husholdningsrenovasjon

Det er kommunen som har ansvar for avfallshåndtering fra husstander og fritidsboliger. I Senja kommune er det det interkommunale selskapet, Senja Avfall IKS som driver avfallshåndteringen.

I tillegg til periodisk tømming av søppeldunker, kan alle levere søppel på Senja Avfalls grovavfallsmottak, gjenvinningsstasjoner, returstasjoner og miljøstasjoner. Enkelte typer avfall er gebyrbelagt. 

For informasjon om avfallshåndtering, se Senja Avfall IKS nettside i lenken under: 

Senja Avfall IKS

Tømmekalender

Tømming av søppeldunker for restavfall, papir og plastsekker skjer i hovedsak hver 14. dag. På Senja Avfalls nettsider finner du oppdatert tømmekalender, og kan også melde deg på gratis SMS-varsling om tømming.

På siden i lenken under får du også oversikt over returpunkter, gjenvinningstasjoner og sorteringsguide. 

Senja Avfall - Min renovasjon

Mobilapp 

Det er også mulig å laste ned mobilappen "Min renovasjon" for å få varsel om tømming, og annen informasjon fra Senja Avfall. På lenkene under kan du laste ned appen til din mobil. 

Apple - Min renovasjon

Google Play - Min renovasjon 

Fritidsrenovasjon

For håndtering av avfall fra fritidsboliger er det foreløpig ulike løsninger i kommunen. For området som utgjør tidligere Lenvik kommune skjer fritidsrenovasjon med utdelte hyttesekker. Disse sekkene deles ut i servicetorget på rådhuset på Finnsnes, Best-stasjonen på Silsand, Joker-butikken på Gibostad og i Botnhamn, på Coop Marked i Rossfjordstraumen og på Senja Avfalls anlegg i Botnhågen. Det trengs ikke utleveringsbevis som tidligere for å få sekker utdelt. 

I andre deler av kommunen leveres avfall i hyttecontainere. For oversikt over containere/returpunkter i kommunen, se Senja Avfalls kartløsning i lenken under: 

Senja Avfall - Min renovasjon

Gebyr og fritak

Alle som har eiendom med bygninger registrert som bolig, våningshus eller fritidsbolig er i utgangspunktet pålagt å ha en godkjent renovasjonsordning. Hvis helårsboligen ikke benyttes er det mulig å søke om fritak fra gebyret for renovasjon. Det gjøres elektronisk på skjema i lenken under: 

Skjema - fritak for kommunale gebyrer

Eiere av fritidsboliger har som hovedregel ikke mulighet for å søke om fritak for renovasjonsgebyr for fritidsboligen. For eventuell individuell vurdering av dette må du ta kontakt med kommunen. 

For oversikt over priser for kommunale gebyrer, se lenken under: 

Matrikkelen er landets offisielle eiendomsregister, og inneholder blant annet en oversikt over hvilke bygg som står på den enkelte eiendommen. Bygningstypen vil i utgangspunktet avgjøre hvilke kommunaltekniske gebyrer som knyttes til eiendommen - deriblant renovasjon:

Krav om endring av bygningstype i Matrikkelen - Senja kommune (PDF, 75 kB)