Varsling om feil ved vann, vei og avløp

Varsling om feil ved vann, vei og avløp

Feil og mangler knyttet til kommunens veier, vann- og avløpssystemer kan meldes til vakttelefon. 

Vakttelefoner vei, vann og avløp