Varsling om feil ved vann, vei og avløp

Varsling om feil ved vann, vei og avløp

Feil og mangler knyttet til kommunens veier, vann- og avløpssystemer kan meldes til vår vakttelefon. 

Vakttelefoner vei, vann og avløp

Feil meldes til Servicetorget på telefon 77 87 10 00 i ordinær arbeidstid. Ved akutte hendelser etter kl.15.30, kan du ringe vakttelefon: