Varsling om feil ved vann, vei og avløp

Feil og mangler knyttet til kommunens veier, vann- og avløpssystemer kan meldes til vår vakttelefon. 

Vakttelefoner vann og avløp

Feil meldes til Servicetorget på telefon 77 87 10 00 i ordinær arbeidstid. Ved akutte hendelser etter kl.15.30, kan du ringe vakttelefon: 

  • Senja Nord, vaktområder: Lysnes, Husøy, Fjordgård, Senjahopen, Mefjordvær, Ersfjord, Steinfjord, Skaland. Ring 91 33 37 55
  • Senja Vest, vaktområder: Hamn,  Finnsæter, Gryllefjord, Torsken,  Sifjord, Medby, Grunnfarnes, Vesterfjell, Solli, Bryggerhaug. Ring 96 63 44 85
  • Senja Sentrum og omegn, vaktområder Finnsnes, Silsand, Rossfjord, Gibostad, Tranøy Sør. Ring 90 69 56 03

Vakttelefoner kommunale veier – Vintersesongen fom. 1. november tom. 15. mai

  • Feil meldes til Servicetorget på telefon 77 87 10 00 eller 96 62 53 95 i ordinær arbeidstid.
  • Ved akutte hendelser etter kl.15.30, kan du ringe vakttelefon 45 34 30 80.
Feil kan være manglende brøyting og strøing, fare for flom på vei eller veilys som er gått.