Senja kommune

Tilknytning til kommunalt vann og avløp

Tilknytning til kommunalt vann og avløp

Gjennom de kommunale avgiftene betaler innbyggere for å være tilknytta kommunale vann- og avløpsanlegg. Som abonnent av kommunalt vann og avløp skal du få en sikker vannforsyning, og en hygienisk og trygg håndtering av avløpsvann.

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Vannforsyning

I Senja kommune er det mange vannverk som forsyner innbyggerne våre med vann. Kommunen skal gi abonnentene en sikker forsyning med nok, trygt og godt vann. Derfor tas det jevnlig vannprøver fra våre anlegg, for å overvåke at kvaliteten på vannet tilfredsstiller krav i drikkevannforskriften. 

For å lese mer om krav som stilles i drikkevannsforskriften, se lenken til lovverket i lenken under: 

Lovdata.no - Drikkevannsforskriften

Kommunale avløpsanlegg

Senja kommune har avløpsanlegg, renseanlegg og pumpestasjoner rundt om i hele kommunen. Disse sørger for trygg håndtering av avløpsvann for våre innbyggere. 

For å lese mer om krav som stilles til håndtering av avløpsvann, se Miljødirektoratets nettside i lenken under:

Miljødirektoratet - Avløp

Varsling ved feil og arbeid

Hvis kvalitetsprøver for eksempel viser vannverdier som ikke tilfredsstiller krav, vil det kunne innebære kokepåbud til feil er retta opp. Med jevne mellomrom gjøres det også oppgradering og arbeid på våre vann- og avløpsanlegg. Innbyggere som påvirkes av slikt arbeid vil få varsel om dette.

Automatisk varsling via SMS er satt opp geografisk mot folkeregistrert bostedsadresse. For å lese mer om slik varsling, og for å kontrollere og eventuelt endre din oppføring, kan du trykke her. 

Tilknytning til kommunale vann- og avløpsanlegg

Hvis du skal gjøre tilknytning til offentlige anlegg, må du søke om tillatelse til det. Alle som skal grave i grunnen må også undersøke om det går kabler, rør og ledninger i bakken. For å få den oversikten må du levere gravemelding. For å lese mer om gravemelding og VA-søknad kan du trykke på denne lenken.

Slamtømming

Tømming og håndtering av septik er en kommunal oppgave, enten eiendommen er knyttet til offentlig avløpsnett eller har privat renseløsning.

Senja kommune har avtale med Senja Avfall IKS som utfører slamtømming av avløpsanlegg i kommunen.

  • Påkrevd tømmefrekvens for slamavskiller tilknyttet helårsbolig er hvert andre år.
  • Påkrevd tømmefrekvens for slamavskiller tilknyttet fritidsbolig er hvert fjerde år.
  • Påkrevd tømmefrekvens for minirenseanlegg er hvert andre år hvis ikke produktspesifikasjonen stiller andre krav.
  • I enkelte tilfeller kan årlig tømming være nødvendig eller påkrevd.

Ved behov for ekstratømming utenom fastsatt tømmefrekvens kan dette bestilles ved å kontakte Senja Avfall direkte. Se lenken under: 

Senja Avfall - Slamtømming

Priser og fritak

Alle som er tilknyttet kommunens vann- og avløpsnett er pliktig å betale abonnementsgebyr og forbruksgebyr. Forbruksgebyr beregnes enten pr. kvm. bruksareal eller ut fra fjorårets innrapporterte vannmålerstand.

De gjeldende satsene for gebyr for vann og avløp, og tjenester knyttet til dette, finner du i kommunens gebyrregulativ i dokumentet under: 

Vedtatte betalingssatser- og gebyrregulativ 2021 (PDF, 812 kB)

Ved å trykke på denne lenken kan du lese mer om vannmåler og vannmåleravlesning.

Hvis din bolig/eiendom er frakoplet det offentlige ledningsnettet i anboringspunktet kan du få fritak for kommunale gebyrer. I særlige tilfeller kan det også søkes om fritak for kommunale gebyrer for inntil ett år uten frakopling. Søknad leveres på elektronisk skjema i lenken under: 

Skjema - Søknad om fritak for kommunale gebyrer