KORONA:

Testing ved mistanke - Senja kommune har teststasjon for koronatesting. Tester må fortsatt avtales på forhånd for å sette opp time. Les mer om teststasjonen og kontaktinformasjon på denne lenken.

På våre temasider om korona kan du lese oppdatert informasjon om koronaviruset og tiltak fra kommunen og nasjonale myndigheter.

Temaside - koronavirus 

Parkering på kommunale parkeringsplasser

Parkering på kommunale parkeringsplasser

Senja kommune tilbyr parkeringsplasser mot avgift i og rundt Finnsnes sentrum. For forflytningshemmende er det også mulig å få tildelt tillatelse til gratis parkering på disse plassene. 

Soner, priser og betaling 

Kommunestyret vedtar hvert år priser for parkering. De vedtatte satsene finner du i dokumentet i lenken under: 

Betalingssatser- og gebyrregulativ 2020 (PDF, 900 kB)

Senja kommune bruker tjenester fra selskapet EasyPark for å administrere betaling for parkering. På deres nettside i lenken under kan du se kart med oversikt over de kommunale parkeringsplassene med avgitt, og hvilke takster som gjelder for de ulike sonene: 

EasyPark - Senja kommune

Betaling

For å parkere på de kommunale parkeringsplassene kan du enten bruke automat på parkeringsplassen eller EasyParks mobilapp. I lenkene under kan du laste ned programmet til mobil. 

Google Play - EasyPark

App Store - EasyPark

Parkeringskort

På flere av de kommunale parkeringsplassene kan du kjøpe parkeringstillatelse for en måned, et halvår eller hele året. Parkeringskort kjøpesved hjelp av BankID på EasyParks nettside eller mobilapp.   

EasyParks nettside - Parkeringstillatelser

App Store - EasyPark

Google Play - EasyPark

I filen under finner du veiledning til kjøp av parkeringstillatelse. I veiledninga er Heimlymyra på Finnsnes brukt som eksempel. Husk å velge den parkeringsplassen du ønsker parkeringskort for når du skal bruke nettsiden eller mobilapplikasjonen.

 

Bot og klager

Dersom du får parkeringsbot ved noen av de kommunale parkeringsplassene finner du betalingsinformasjon på lappen som er festet på kjøretøyet. Du kan også betale parkeringsbøter ved kommunens servicetorg i rådhuset på Finnsnes. 

Beløp

  • Parkeringsgebyr: 900 kroner

Gis ved feilparkering i strid med vegtrafikkloven, trafikkregler eller skiltforskrift. Såkalt "5-minutters-regel (5 minutter etter tillatt makstid) gjelder ikke for parkeringsgbyr

  • Kontrollsanksjon ved parkering på plass for forflytningshemmede: 900 kroner

Gis hvis du uten godkjent tillatelse parkerer på reservert plass for forflytningshemmede. 

  • Kontrollsanksjon vilkårsparkering, normal sats: 600 kroner

Gis hvis du bryter med andre vilkår som manglende betaling, parkering lengre enn tillatt makstid (+5 minutter), parkerer på reservert plass eller utenfor oppmerking. 

  • Kontrollsanksjon vilkårsparkering, lav sats: 300 kroner

Gis hvis du bryter vilkår som krav til dokumentasjon på steder med gratis parkering (for eksempel glemmer å trekke billett). 

Klager

Hvis du ønsker å levere klage på gebyr eller kontrollsanksjon kan du gjøre det ved å følge lenken under. Du trenger registreringsnummer på kjøretøyet boten gjelder, og saksnummer som er oppgitt på lappen. 

Senja parkering - klage på gebyr, kontrollaksjon eller borttauing

Parkeringskort for forflytningshemmede

Hvis du ikke kan gå, eller har store problemer med å bevege deg, kan du få rett til å parkere på offentlig skiltet og reservert parkeringsplass uten å betale avgift. Ved å trykke på denne lenken kan du lese mer om hvem som har rett til parkeringstillatelsen, og veiledning til søknad