KORONA:

Testing ved mistanke - Senja kommune har teststasjon for koronatesting. Tester må fortsatt avtales på forhånd for å sette opp time. Les mer om teststasjonen og kontaktinformasjon på denne lenken.

På våre temasider om korona kan du lese oppdatert informasjon om koronaviruset og tiltak fra kommunen og nasjonale myndigheter.

Temaside - koronavirus 

Legevakt - 116117

Legevakt - 116117

Legevakta kan kontaktes dersom du på grunn av akutt sykdom eller skade trenger øyeblikkelig hjelp utenom fastlegekontorenes åpningstider. På dagtid har alle fastleger avsatt tid til øyeblikkelig hjelp. Om det står om liv må du ringe 113.

Når skal du ikke ringe legevakta?

  • Utredninger og henvisninger av ikke akutte skader og sykdomstilstander.
  • Kontroller og oppfølging av sykdommer og skader.
  • Resepter som ikke er på livsviktige medisiner.
  • Fornyelse av resepter.
  • Forlengelse av sykmeldinger.
  • Utskriving av attester.

Telefonnummer: 116117

Adresse: Helsesenterveien 32 (Distriktmedisinsk senter). Postboks, 600, 9306 Finnsnes.

(I tillegg til Senja kommune dekker Finnsnes interkommunale legevakt også Sørreisa.)