Senja kommune

Politikk og administrasjon

Følg med i lokalpolitikken i kommunen. Her får du informasjon om kommunens administrasjon, folkevalgte, politiske råd og utvalg. I kalenderen for politiske møter ser du hva politikerne har vedtatt, og hvilke saker de skal behandle. 

Nyheter og kunngjøringer

 • 01.03.2024

  Husk å søk om tilskudd på kulturmidler

  Kommunen deler hvert år ut midler, støtteordninger og priser til idrett, kultur og frivillig arbeid. Søknader kan leveres fra 1. mars og søknadsfristen er 1. april.
 • 01.03.2024

  Tilskudd til større kulturarrangementer og festivaler i Senja

  I kommunestyremøtet 11. mai 2023 vedtok politikerne retningslinjene for tilskudd til større kulturarrangementer og festivaler. Søknadsfristen er 1. april.
 • 22.02.2024

  Karrieredager ved UiT

  Gjør deg klar for Karrieredagene ved UiT, Norges arktiske universitet i Tromsø. Etter flere års pause, er det endelig tid for studenter og bedrifter i Nord-Norge å møtes, utveksle ideer og bygge...
 • 22.02.2024

  Varsel om elgmerking fra helikopter

  Norsk institutt for naturforskning (NINA) vil i forbindelse med oppstart av et elgforskningsprosjekt i Troms gjennomføre merking av omtrent 35 elg fra helikopter. Arbeidet er planlagt å foregå i...
 • 19.02.2024

  Hovedtrekk fra urevidert årsregnskap 2023

  I dag ble urevidert årsregnskap for 2023 presentert for Senja formannskap, ledere og hovedtillitsvalgte og media.
 • 16.02.2024

  Skogen barnehage i godt driv

  Skogen barnehage er en av to basebarnehager i Senja. I en basebarnehage legges det til rette for fleksible løsninger, med tanke på bruk av både arealer og voksne som felles ressurser for alle barn.
 • 13.02.2024

  Går fra lokalråd til grendeutvalgsmodell

  I kommunestyremøtet 8. februar besluttet Senja kommunestyre å gå fra 8 lokalråd til 17 grendeutvalg, som nærdemokratimodell i kommunen.