Senja kommune

Politikk og administrasjon

Følg med i lokalpolitikken i kommunen. Her får du informasjon om kommunens administrasjon, folkevalgte, politiske råd og utvalg. I kalenderen for politiske møter ser du hva politikerne har vedtatt, og hvilke saker de skal behandle. 

Nyheter og kunngjøringer

 • 05.06.2023

  Nytt legekontor i rute

  - Skisseprosjekt for nytt legekontor på Finnsnes er i godt driv, og vil få navnet Øvre Hamna legesenter, forteller Astrid Myrvang Hagen, prosjektleder i Senja kommune.
 • 05.06.2023

  Test av nødvarsel 14. juni

  Onsdag 14. juni klokken 12 testes nødvarsel på mobil og Sivilforsvarets varslingsanlegg over hele Norge, i en felles nasjonal varslingstest.
 • 05.06.2023

  Befaring og presentasjon av romplan i Gryllefjord

  - I forrige hadde vi nytt møte med involverte parter i planleggingen av ny Gryllefjord skole, med befaring på tomteområdet og presentasjon av romplan, forteller Kato Fredriksen, prosjektleder.
 • 02.06.2023

  Mål om aktivitetshus for barn og unge

  - Jeg synes kommunen har vært flink til å lytte til oss i denne saken, sier Madicken Olufsen, leder for ungdomsrådet i Senja kommune.
 • 01.06.2023

  Uten boliger, ingen arbeidskraft

  Senja kan bli pilotkommune i Norge for økt boligbygging i distriktene.
 • 01.06.2023

  Lyst til å jobbe som lege i Senja?

  Nå har vi åpnet for at to leger kan dele opp en fastlegeliste og jobbe i såkalt Nordsjøturnus. Vi tilbyr spesialistutdanningen i allmennmedisin og resertifisering som spesialist. Senjalegen har...
 • 31.05.2023

  Nå kommer 5G til Finnsnes og Silsand

  Senja er i rivende utvikling, noe som også gjør det attraktivt å bo og leve her. Modernisering til 5G er framtidens mobilnett med en mye større hastighet og fleksibilitet.