Senja kommune

Politikk og administrasjon

Følg med i lokalpolitikken i kommunen. Her får du informasjon om kommunens administrasjon, folkevalgte, politiske råd og utvalg. I kalenderen for politiske møter ser du hva politikerne har vedtatt, og hvilke saker de skal behandle. 

Nyheter og kunngjøringer

 • 17.07.2024

  Helse og omsorgsplan

  Alle innbyggere i Senja kommune møter den kommunale helse- og omsorgstjenesten i ulike faser i et livsløp. Her finner du Helse og omsorgsplan, økonomisk handlingsplan og innsatstrappa, vedtatt inkl...
 • 15.07.2024

  Gi oss innspill om reisemålsutviklingen

  - Vi ønsker å høre hvilket syn folk i Senja og Dyrøy, har til turismen og trivsel relatert til reiselivet i regionen i sitt område, forteller Marit Stubberud Hanssen, varaordfører i Senja kommune.
 • 12.07.2024

  Turistinformasjon om Senja

  Vil du besøke Senja kommune og eventyrøya Senja? Ikke så rart! Vi er stolte av å bo i en region som er så vakker og attraktiv, at flere og flere vil reise hit. Senja har derfor ei reiselivsnæring i...
 • 09.07.2024

  Blir ny reisemålsutvikler

  - Vi satser på reisemålsutviklingen i Senjaregionen, og er derfor veldig glade for å kunne meddele at Brita Erlandsen har takket ja til nye utfordringer hos oss, sier Julie Lauritzsen, daglig leder...
 • 09.07.2024

  Utstyrsbanken

  Du kan låne idretts- og friluftsutstyr gratis, flere steder i kommunen. Både idrettslag og skoler i Senja, har lager med utstyr som du kan benytte deg av.
 • 09.07.2024

  Private vann- og avløpsanlegg

  Alle som har innlagt vann i sin bolig eller fritidsbolig, skal ha en godkjent avløpsløsning. Her finner du informasjon om hvordan du går fram om du har privat vann- og avløpsanlegg.
 • 09.07.2024

  Tilskudd, stipender og priser

  Kommunen deler hvert år ut midler, støtteordninger og priser til idrett, kultur, frivillige lag og foreninger. Her finner du informasjon om mulighetene, de ulike søknadsfristene og skjema for å søke.