Om kommunen

Senja kommune er en nasjonalparkkommune, har i underkant av 15 000 innbyggere og er en av de største innen fiskeri og sjømat i Norge. 

Kommunen yter tjenester til innbyggere og brukere i ulike livsfaser – med andre ord fra krybbe til grav. 

Kommunens samfunnsoppdrag

Hovedoppgaver er å bidra til god samfunnsutvikling, levere velferdstjenester til innbyggerne og legge til rette for lokaldemokratiet. 

Senja kommune har et mål om å være en raus, framoverlent og bærekraftig kommune. Vi bruker verdiene våre aktivt for å skape gode tjenester for brukere, innbyggere og samarbeidspartnere.

Kommuneplanens samfunnsdel 2020-2032 - Senja kommune

Mål om å bli bedre

  • I 2022 ble Senja kommune kåret til årets skandinaviske reisemål i National Geographic.
  • 2023 mottok vi prisen som Årets fyrtårnkommune for barn og unge og den nye Ski Classics finalen for elitelangrennsløpere, Summit 2 Senja, ble kåret til det beste arrangementet av alle de 14 skiløpene i årets sesong.
  • Kommunen ble videre samme år tildelt hederlig omtale for sin kommunikasjons-strategi og formidling i forhold til sine innbyggere, som en av tre finalekandidater til Nordnorsk kommunikasjonspris.

Kommunikasjonsplan for Senja kommune - Senja kommune

Positiv utvikling

Kommunen opplever en positiv utvikling i næringsliv, industri – eks. ferrosilisiumproduksjon – sjømat og fiskeri, landbruk, energi, reiseliv, handel og service.

Sterkt lokalt eierskap og aktører som tar et betydelig samfunnsansvar, er viktig for utvikling av hele samfunnet.

Kompetanse og trepartssamarbeid

Senja kommune forventer av våre medarbeidere at de skal være bevisste på sin del av ansvaret for kommunens samfunnsoppdrag, og oppmerksomme på sin betydning for brukernes opplevelse i møtet med kommunen.

Vi utvikler kvalitet og effektivitet i tjenestetilbudet, gjennom å satse på medarbeiderne våre sin kompetanse og et godt samarbeid mellom de folkevalgte, lederne og de ansatte.

Mer om oss

Du finner mer informasjon om tjenestene våre og nyheter fra kommunen her på vår hjemmeside og i sosiale medier på FacebookInstagram, Linkedin og YouTube.

Filmer om oss - YouTube, Senja kommune

Her høre vi tell - Senja kommune

Ledige stillinger  - Senja kommune