Aktuelt

Er du over 12 år og skal reise til utlandet? Da må du være oppmerksom på at de fleste land vil kreve en grunnvaksinering bestående av 2 doser, eventuelt 1 dose og registrert positiv koronatest.


Senja kommunestyre har vedtatt detaljregulering Felt C8 i Sentrumsplan Finnnses, planID 2016 11 i sak 36/2022, den 5.5.2022.


Hensikten med detaljreguleringen, er å regulere arealer for landbase med kaianlegg knyttet til drift av nærliggende oppdrettsanlegg.


Hensikten med detaljreguleringen innebærer en omregulering av området, slik at den familiedrevne bedriften fortsatt kan bo, drive og utvide sin virksomhet på Slåttebakken gård - også i fremtiden.


Her blir du informert om vedtatte planer, planregisteret, om høringer og ytterligere informasjon om dine muligheter for å påvirke. Planene beskriver hvordan arealet i Senja kommune skal brukes, og hvordan kommunen skal styres. Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel. 


- Det nye planregisteret i Senja kommune gir innbyggerne et godt innsyn i hvordan arealene benyttes, sier Roger Skog, konsulent i Plan og utvikling. Det gjør at innbyggere og profesjonelle aktører kan finne aktuell informasjon, uten å gå omveien via saksbehandler eller Kundeservice.


I dag 12. mai kl. 0900-1700 vil Senja brann og redning, i regi av Norges brannskole, avholde eksamensøvelse for 21 deltidsbrannkonstabel-elever. De har gjennomført fagutdanning i vår.


Om du har problemer med å skaffe bolig på grunn av økonomi, helse eller andre forhold, kan du søke om å få leie en kommunal bolig. Har du har lav inntekt og høye boutgifter kan du også søke kommunen om bostøtte. Ønsker du å kjøpe bolig, men ikke får lån i vanlig bank eller har mulighet for å spare, kan du søke om startlån. I Senja kommune gis også tilskudd til tilpasning av bolig.  


Fra 20. juni til og med 14. august 2022 tilbyr Senja Ungjobb sommerjobb for ungdom mellom 15 og 18 år i kommunen.


Vi ønsker å ansette flere sykepleiere og helsefagarbeidere på sykehjemmene våre. I tillegg har vi behov for ferievikarer. Forleden besøkte vi Finnsnes sykehjem og tok en prat med ansatte og pasienter. Hvordan er det å jobbe og bo her?


Alle saker