Koronavirus

Registrer deg til vaksinering, bestill time til test og finn informasjon om koronapandemien i lenkene under:

Registrering til vaksine  Informasjon om vaksine  Bestill time til test  Informasjon  Siste nytt

Aktuelt

Det ble i går, tirsdag 14.9., meldt om ytterligere 3 personer som har testet positivt for covid-19. 


Mandag ettermiddag testet en elev ved Nordborg videregående skole positivt på hurtigtest.


Senja kommune har i dag en person som har testet positivt på hurtigtest for covid-19 sykdom.


Senja kommune fikk lørdag kveld meldt om ett nytt smittetilfelle


Senja kommune fikk seint fredag 10/9 meldt om et nytt smittetilfelle der den smittede har blitt smittet på en reise. 


Senja kommune fikk torsdag kveld meldt om en ny positiv covid-19-test.


Det ble onsdags kveld meldt om et ytterligere tilfelle med covid-19 smitte knyttet til Senja vgs.


Tema for pressekonferansen er smitteutbrudd i kommunen, og håndtering av den.


Senja kommune har mottatt 9 dispensasjonssøknader til nye torskeoppdrettslokaliteter fra formålene i kystsoneplanen. For å sikre god medvirkning i dispensasjonssakene legges søknadene ut til offentlig ettersyn, og sendes til høringsinstansene.


Alle saker