Senja kommune

Aktuelt

Når Summit 2 Senja går av stabelen palmesøndag 2. april, oppfordrer vi alle til å stille opp, gjerne i bunad (om du har), tar med norske flagg og godt humør.

Miljøfyrtårn er et verktøy for å jobbe konkret med bærekraft og grønn omstilling over tid.  I en seremoni i kommunestyret i dag, mottok fire bedrifter i Senja sin sertifisering som miljøfyrtårnbedrift.  

Ved kommunestyre- og fylkestingsvalg velges representanter til kommunestyrer og fylkesting i Norge. Her finner du innkomne listeforslag fra alle partiene i Senja kommune.

Kommunen gjennomfører nå en bred involveringsprosess i forarbeidet med Folkehelseoversikten for Senja.

Flakstadvåg Laks AS søker om en økning av lokalitetens maksimalt tillatt biomasse (MTB) fra 1890 tonn til 3599 tonn, samt utvidelse av anleggsinstallasjonens fortøyningsramme og etablering av forflåte.

Kommunen deler hvert år ut midler, støtteordninger og priser til idrett, kultur og frivillig arbeid. Søknader kan leveres fra 1. mars og søknadsfristen er 1. april.

Senja kommune inviterer til innspillsmøte om ny strategisk næringsplan 27. mars i Kunnskaps- og næringsparken Senja, på Finnsnes.  

Innbyggerne i Senja og Midt-Tromsregionen, har et unikt helsetilbud med rundt 26  tjenester ved Distriktsmedisinsk senter på Finnsnes

Ski Classics avslutter sesong XIV, i nok en dobbel Pro Tour-arrangementshelg, med Reistadløpet og den splitter nye Ski Classicsfinalen, Summit 2 Senja.

Vi er nå i gang med prosessen for å få etablert strategisk næringsplan i Senja kommune.