KORONA:

Testing ved mistanke - Senja kommune har teststasjon for koronatesting. Tester må fortsatt avtales på forhånd for å sette opp time. Les mer om teststasjonen og kontaktinformasjon på denne lenken.

På våre temasider om korona kan du lese oppdatert informasjon om koronaviruset og tiltak fra kommunen og nasjonale myndigheter.

Temaside - koronavirus 

Aktuelt

Statskog skal i år dele ut 2 millioner kroner til prosjekter innen  friluftsliv, bygdeutvikling og næringsutvikling. Søknadsfrist er 1. desember. 

Fosterhjemstjenesten arrangerer 21. oktober og 17. november informasjonsmøte på Finnsnes. Møtene er for deg som vil vite mer om hva det vil si å være fosterhjem for barn og ungdom. 

Senja fikk torsdag 15. oktober påvist et nytt tilfelle med covid-19. Det er ikke kjent smittekilde, men personen har vært på reise i et område i Norge med høyere smittetrykk.

Utvalg for samfunnsutvikling i Senja kommune har i møte 30.9.2020 fattet følgende enstemmige vedtak i sak 129/2020. 

Iht. plan- og bygningsloven §§ 12-3 og 12-8 varsles igangsetting av planarbeid på vegne av tiltakshaver Statskog SF.