KORONA:

På våre temasider om korona kan du lese oppdatert informasjon om koronaviruset og tiltak fra kommunen og nasjonale myndigheter.

Temaside - koronavirus 

Aktuelt

Fra 5. august til 17. august 2020 vil det foregå filminnspilling på og rundt Skrolsvik fort, og det vil derfor være begrenset adgang til enkelte områder.

På bakgrunn av smittesituasjonen på MS Roald Amundsen, og besøket av skipet MS Fritjof Nansen på Senja søndag, mottar kommunen henvendelser om status. Under følger oppdatering fra tirsdag formiddag 4. august.

Troms og Finnmark fylkeskommune har tildelt Senja kommune 2.650.000 kroner fra krisepakke – fase 3 for 2020. Pengene skal gis til bedrifter, etablerere og næringsaktører for å tilrettelegge for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskapninger. 

Frivillige lag og organisasjoner som har tapt inntekter fordi de måtte avlyse arrangementer og aktivitet på grunn av korona, kan nå søke om penger fra en ny krisepakke. 

Senja kirkelige fellesråd har utarbeidet forslag til betalingsnorm og gravferdsvedtekter. Forslaget legges med dette ut til offentlig høring/ettersyn.