Koronavirus

Myndighetene har innført strenge nasjonale tiltak for å hindre spredning av koronaviruset. På kommunens nettsider og Facebook-sider kan du holde deg oppdatert.

Alt om koronaviruset i Senja kommune

Information in English about Covid-19

Aktuelt

Møtet i Senja formannskap den 31. mars 2020 ble på grunn av koronasituasjonen holdt som videomøte. Her finner du opptak av møtet.

Påsken nærmer seg, og Senja og Sørreisa kommune ønsker å nå ut til våre innbyggere og andre som ønsker å oppholde seg på hytter og campingvogner her med noen oppfordringer.

Helsedirektoratet har åpnet opp for at idrettsanlegg kan brukes under strenge retningslinjer. Senja kommune vil ikke kunne kontrollere at smittevernregler overholdes ved bruk av anlegg vi eier, og åpner derfor ikke for bruk. 

Senja kommune har spilt fiskerihavna i Senjahopen inn som et av prosjektene i Troms som bør settes i gang ved hjelp av regjeringas krisepakker.