Koronavirus

Registrer deg til vaksinering, bestill time til test og finn informasjon om koronapandemien  i lenkene under:

Registrering til vaksine Bestill time til test Informasjon Siste nytt

 

Aktuelt

28. juli arrangerer Midt-Troms friluftsråd i samarbeid med Senja kommune friluftsdag på Bjorelvnes for personer med utviklingshemming. Friluftsdagen er gratis. 


Senja kommunestyre har i sak 78/2021, den 27.05.21 fattet planvedtak. Vedtaket legges ut til offentlig ettersyn. 

I uke 25 vaksinerer Senja kommune cirka 1000 personer, og i uke 26 ca. 800 personer. Det er åpent for flere grupper å bestille time til vaksinasjon i juli.


Regjeringen informerte fredag 18. juni om at Norge fortsetter gjenåpningsplanen. Nye anbefalinger (for trinn 3) gjelder umiddelbart, mens forskriftsfestede regler gjelder fra søndag 20. juni klokka 12:00. I tillegg gjelder åpnes det fra 5. juli for mer reising over landegrensene. 

Statsforvalteren i Troms og Finnmark melder oppstart av arbeid med frivillig vern av to skogsområder på Senja; Tennelia og Nordneset - Akkarvika. 

Fra 16. juni 2021 er det åpnet for å etterregistrere koronavaksiner som er tatt i utlandet. Det er en forutsetning at vaksinene er godkjente av det europeiske legemiddelbyrået, og at personen som har blitt vaksinert har norsk fødselsnummer eller d-nummer.


For å gjøre det lettere å planlegge vaksinasjon rundt ferietider har Senja kommune gjort innkalling til vaksiner for hele juli. Vaksineringen beveger seg nå raskt fremover, og alle som skal ha vaksine i kommunen må melde seg i vaksinasjonskø nå.


I ukene fremover vaksinerer Senja kommune gruppe 9, gruppe 10a og 10b. Vi registrerer at det er mindre respons på tilbud om timebestilling (antagelig på grunn av sommerferieplaner). Men det betyr også at vi raskt kan bevege oss til nye grupper, og det kan raskere enn du tror bli din tur. Alle må derfor registrere seg i vaksinasjonskøen nå. 

Utstyrsbanken i Senja kommune følger skoleåret, og i uke 24 tar vi derfor sommerferie. Siste dag for utlån er onsdag 16. juni 2021. 

Senja Avfall IKS har søkt om å bygge nytt energigjenvinningsanlegg på Botnhågen i Finnsnes, og det søkes om økt mengde avfall fra 16000 tonn til 26000 tonn årlig. Søknaden legges ut til høring og eventuelle uttalelser sendes til Miljødirektoratet.

Alle saker