KORONA:

For siste nytt om koronasituasjonen i kommunen, og for generell informasjon og spørsmål om korona,  se vår temaside og nyhetsside i lenkene under. 

Temaside - koronavirus Nyhetsside - koronavirus

Aktuelt

Senja kommune mottar i uke 10 og 11 doser nok til at flere vil motta sin første dose. Her kan du lese om hvor langt kommunen forventer å komme i vaksinasjonskøen med dosene de neste to ukene. 

Med hjemmel i eiendomsskatteloven § 15 legges eiendomsskattelistene for Senja kommune ut til offentlig ettersyn i perioden 1. mars til 1. mai.

Fra 1. mars til 1. april 2021 kan frivillige lag og foreninger søke om kulturmidler. Søknad om kultur- og idrettsstipend for unge utøvere kan også levers frem til 1. april. 2021. 

Det er økt smittetrykk i regionen, og smitterisiko. Senja kommune har derfor utvidet kapasiteten på testsenteret i uke 9. 

En person fra Bodø med påvist koronasmitte var dagen symptomene oppsto på flere steder på Finnsnes og Silsand. Senja kommune ber folk som har vært på disse stedene samme dag, være ekstra forsiktig.