Aktuelt

- Vi har behov for boliger for ytterligere 60 flyktninger allerede i år, sier Yngvar Smetana Svensen ved Boligkontoret i Senja kommune. Både nå, om to måneder og et halvt år.

Kommunikasjonsplanen for Senja kommune bygger oppunder Kommuneplanens samfunnsdel 2020-2032, med overordnede mål, tiltak, verdier og visjon for Senja kommune.

Målet med prosjektet er å legge til rette for næringsutvikling i Fjordgård, gjennom å skaffe fiskeriflåten en trygg og god havn og tilrettelegge område for annen næringsaktivitet.

Den 23. november har Senja brann og redning sjekket isen på Finnsnesvannet. Gjennomsnitt tykkelse er 20 cm stålis.

Sammen med forsvar og næringsliv, tilbyr kommunene et bredt spekter av jobbmuligheter i regionen vår.

Den usikre situasjonen i Europa og faren for atomulykker, kan virke skremmende for både voksne, ungdommer og barn. 

- Vaksinasjon er fremdeles helt sentralt for å håndtere koronapandemien, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol i en pressemelding i forrige uke. Senja kommune tilbyr nå oppfriskningsdose – 4. vaksinedose mot covid-19 – til alle over 18 år.

Menn i helse er et nasjonalt rekrutteringsprogram i Senja kommune, hvor vi er ute etter arbeidssøkende menn mellom 25-55+ år.

I Senja kommune har vi flere svømmebasseng som er åpen for innbyggerne våre. Her finner du informasjon eller lenker til informasjon om alle.

Senja kommune administrerer klinisk veterinærvakt for Senja og Sørreisa. Vi har inngått avtale mellom kommunen og 5 veterinærer. Vakta etter ordinær åpningstid og ved akutte behov, har fått nytt telefonnummer: 77 87 22 00.