Endre, bytte eller si opp barnehageplass

Om du har behov for endring i barnehagetilbudet, har du mulighet til å søke om det. 

Søknad om endring, bytte av plass eller oppsigelse, gjøres i Foresattportalen i Visma. I foreldreappen “Min Barnehage” ligger det lenke til portalen.  

Søknad om permisjon leveres skriftlig til barnehagen eller sendes til Senja kommune post@senja.kommune.no

Endre størrelse på plass

De kommunale barnehagene tilbyr 50 % og 100 % plass, mens de private barnehagene kan ha flere plasstørrelser. 

Tildelt plass-størrelse gjelder for hele barnehageåret, men du kan søke og få vurdert endring. 

Velg barnehageplass og søk om endring av barnehageplass i menyen i Foresattportalen

Bytte barnehage

Du kan søke om å bytte barnehage (overføring til annen barnehage). Det gjøres i Foresattportalen. Velg Søknader og Barnehagesøknad i portalens meny. 

Hvis du søker om å bytte plass til en annen barnehage, vil du automatisk få dette når det blir ledig plass, og den gamle plassen blir automatisk oppsagt. 

Søknad om bytte er derfor bindende, og det er viktig at du tar kontakt for å slette denne hvis behov for det.

Et bilde som inneholder tekst, skjermbilde, nummer, FontAutomatisk generert beskrivelse

Permisjon

Har du behov for permisjon fra barnehageplassen, kan du søke om det. Permisjon gis helst for hele barnehageåret. 

Er permisjonen over fem måneder kan det gis fritak fra betaling, men bare hvis et annet barn får tildelt plassen. 

Vi gjør oppmerksom på at ny oppstart kan bli i annen barnehage.

Si opp plass

En barnehageplass kan sies opp av foreldre/foresatte og kommunen. Oppsigelsen tas til følge med en måneds skriftlig varsel, til utløp av kalendermåneden.

Siste dato for oppsigelse av barnehageplass er 30. mars, hvor siste mulige dag i barnehagen da er 31.april. 

Oppsigelse av plass etter 1. april i gjeldende barnehageår, godkjennes bare i spesielle situasjoner, som flytting.

Oppsigelse gjøres i Foresattportalen.  Oppsigelse kan i enkelte tilfeller sendes til virksomhetsleder på e-post. Se kontaktinfo under.

Får du ikke logget inn på Foresattportalen

For foresatte som ikke har fødselsnummer/d-nummer og dermed ikke BankID/MinID, kan kommunen legge inn søknad eller oppsigelse på vegne av de foresatte. 

Send e-post til Senja kommune, så tar vi kontakt med deg. 

Kontaktpersoner

  • Virksomhetsleder Fastland og Senja sør, Toril Sissel Bjørkli,  e-post og mobil.
  • Virksomhetsleder Senja nord, Merete Henriksen, e-post og mobil.

Mer informasjon