Prosjekter i kommunen

Prosjekter i kommunen

Her informerer vi om større prosjekter i Senja kommune, med prosjektbeskrivelse i forhold til type prosjekt og hvem som berøres, mandat, mål, varighet, kostnader, status og annen relevant informasjon. Informasjon om prosjekter kommer fortløpende framover.

Målet med prosjektet er å legge til rette for næringsutvikling i Fjordgård, gjennom å skaffe fiskeriflåten en trygg og god havn og tilrettelegge område for annen næringsaktivitet.

Menn i helse er et nasjonalt rekrutteringsprogram i Senja kommune, hvor vi er ute etter arbeidssøkende menn mellom 25-55+ år.

Ersfjordstranda er et statlig sikret friluftslivsområde i Senja, som har opplevd en meget stor øking i antall besøkende de senere år. Denne utviklingen forventes å fortsette i takt med økende turisttrafikk til Senja.

Mål for prosjektet er å bygge ny skole i Gryllefjord med tilhørende gymsal, svømmehall og samlokaliserte kommunale funksjoner.

Prosjektet består av mudring av farleden inn til Senjahopen og diverse områder inne i havnebassenget, og inkluderer også reetablering av seilingsmerkene som måtte tas bort slik at mudringsapparatet kom til for å gjøre arbeidet.

Vannbehandlingsanlegget ble åpnet 13. september i år. Bygget inneholder renseanlegg for drikkevann, og vannet kommer fra Leiknesdammen i område Finnsnes. Det vil være prøvedrift av anlegget fram til 27. november.

Eksisterende Finnsnes barneskole skal rives og det skal bygges ny barneskole til 450 elever og 80 ansatte, samt flerbrukshall på samme tomt. Finnsnes barneskole er i dag i forprosjektfasen.