Søknad og opptak

Søknadsfrist for nytt barnehageår er 1.mars. Barnehageåret starter 15. august, og varer til og med 31. juli.

  • Hvis barnet fyller ett år innen utgangen av august har det rett til å få plass fra nytt barnehageår starter 15. august. Søknad må være levert før 1. mars.
  • Barn som fyller ett år i september, oktober og november har rett til plass fra den måneden de fyller ett år. Søknad må være levert før 1. mars.
  • Barn som fyller ett år i desember, har rett til barnehageplass fra august året etter at de har fylt ett år.
  • Eventuelle nye søkere etter 1. mars kan tas inn i barnehagene dersom det fortsatt er ledige plasser.

Senja kommune har samordnet opptak til kommunale og private barnehager. De kommunale barnehagene tilbyr 50 % og 100 % plass, mens de private barnehagene har flere størrelser på plassene. 

Barn som har fått tildelt fast plass i de kommunale barnehagene beholder denne til de begynner på skolen eller plassen sies opp. De trenger dermed ikke søke på nytt.

Søknad

Du kan velge tre barnehager i søknaden din, og sette de i prioritert rekkefølge.

Søknad leveres elektronisk til kommunen. 

 Søk barnehageplass

Se også oversikt over våre barnehager

Klage

Dersom barnet har rett på plass og det gis avslag kan det klages på vedtaket. Søker kan også klage hvis ikke første eller andre ønske oppfylles.

Klagen må leveres skriftlig til kommunen. Fristen for å klage er 3 uker fra du har fått svar.

Klagen sendes som post til kommunen. Den kan også leveres på et av kommunens servicetorg. 

Kontakt

Lenker

Vedtekter for barnehager Senja kommune (PDF, 250 kB)