Fritidskasse for barn og unge

Senja kommune sin Fritidskasse har som formål, at vi i fellesskap skal klare å inkludere flest mulig barn og unge i fritidsaktiviteter.

Fritidskassa skal sørge for at barn og unge får mulighet til å delta i organiserte fritidsaktiviteter.

Tilbudet er et ubyråkratisk lavterskeltilbud som fanger bredt, og familieøkonomien skal ikke være en begrensning.

I tett samarbeid med lag og foreninger skal vi i fellesskap nå mer direkte ut til de barna som trenger det, og sørge for at økonomi ikke er til hinder for de som ønsker å delta i organiserte fritidsaktiviteter.

  • Barn og unge kan søke på egenhånd gjennom et forenklet digitalt søknadsskjema.
  • Foresatte eller idrettslag kan søke på vegne av den det gjelder.

Rask og enkel søknadsprosess

Senja kommunes Fritidskasse skal gi bistand og støtte uten å motta sensitive personopplysninger om utsatte barn og deres familier.

Søknadsprosessen er ubyråkratisk, rask og enkel, siden vi forvalter Fritidskassen med stor tillit til deg som søker. 

Retningslinjer for Fritidskassen - Senja kommune

Hvordan søker du

  • Husk å ha med informasjon om hva du søker om og hva det koster.
  • Vi må også vite hvem som er den foresatte (forelder, omsorgsperson og kontaktperson).
  • Ved søknad om å få dekt treningsavgift, kontingent og andre faktura ,må vi ha eksakte beløp. Vi kan dessverre ikke dekke faktura som allerede er betalt.