KORONA:

På våre temasider om korona kan du lese oppdatert informasjon om koronaviruset og tiltak fra kommunen og nasjonale myndigheter.

Temaside - koronavirus 

Skolefritidsordning (SFO)

Skolefritidsordning (SFO)

Skolefritidsordningen er en oppholdsplass for barna utover skoletiden. På skolefritidsordningen skal barna få omsorg, tilsyn og trygghet gjennom lek og fritidsaktiviteter.

Skolefritidsordning er et tilbud før og etter skoletid for 1.–4. trinn. Tilbudet er også for barn med særskilte behov fra 1.–7. klasse.

Søknad

Hvis du vil ha plass til barnet ditt i SFO må du søke om plass før 15. mars. Det er en måneds oppsigelsestid. Søknad om plass, endring og oppsigelse av plass, leveres digitalt på skjema under. Den aktuelle skolen kan hjelpe deg med å fylle ut søknaden.  

Digital søknad SFO

Se oversikt over skoler i Senja kommune

Priser

Du må betale for plass i SFO til barnet ditt, og det er mulig å få hel eller halv plass. Det er også mulig å kjøpe enkelttimer. Hvis du har flere barn i SFO får du 50% søskenmoderasjon.

For prisoversikt, se kommunens betalingssatser- og gebyrregulativ for 2020 (PDF, 2 MB)

Lenker