Barnehager i Senja kommune

Senja kommune har et variert barnehagetilbud med både kommunale og private barnehager. Kommunen har full barnehagedekning, og opptaket til barnehage er samordnet.

Barnehagestyrerne 2024 bakerst og nedover fv. Alexandra Uteng, Senjahopen og Jannike Grønås, Kårvik. Veronika Pedersen, Gryllefjord, Vanja Leiknes, Berglia og Eirin Johansen, Skogen. Mona Johansen, Botnhamn, Solveig Markussen, Trollvik, Martine Nilsen (fungerende), Stonglandet og Elin Ribe, Blomli. Eva Jakobsen, Rossfjord, Henriette Haug, Silsand, Lisbeth Nyland, Furumoen og Astrid Nørgård Andreassen, Dansesletta. Heidi Evanger, Gibostad, May-Elin Skulbru Kristiansen, Medby, Linda Andersen, Husøy og Hilde Karlsen, Skaland. Toril Sissel Bjørkli, virksomhetsleder barnehager Fastland og Senja sør og Merete Henriksen, virksomhetsleder Senja nord. Kari H. Slaattelid, Senja kommune

Barnehagene i Senja kommune er delt inn i to områder, og disse er Barnehager Senja nord og Barnehager Fastland og Senja sør

For de kommunale barnehagene, kan virksomhetsleder for områdene kontaktes om du har spørsmål:

  • Virksomhetsleder Fastland og Senja sør, Toril Sissel Bjørkli,  e-post og mobil.

Virksomhetsleder Senja nord, Merete Henriksen, e-post og mobil.

Når du trykker på barnehagene under, finner du kontaktinformasjon til avdelingsleder/styrer i hver barnehage.