Hjemmetjenesten

Hjemmetjenesten gir nødvendige helsetjenester i hjemmet, slik at du skal kunne bo hjemme selv om funksjonshemming, alder eller andre årsaker gjør at du ikke klarer gjøre oppgaver selv.

Hjemmetjenesten omfatter

  • Hjemmesykepleie. Gis til de som på grunn av fysisk eller psykisk sykdom trenger hjelp og veiledning til personlig stell og egenomsorg. Hjemmesykepleiere kan administrere medisinering, sette sprøyter og gi lindrende behandling og omsorg ved livets slutt.
  • Praktisk bistand. Gir praktisk hjelp til husholdningsoppgaver som rengjøring, klesvask, handling av matvarer og tilrettelegging av måltider.
  • Matlevering. Eldre og andre som permanent eller i kortere tidsrom ikke er i stand til å kjøpe og tilberede middag, kan kjøpe ferdige middagsporsjoner som bringes hjem.
  • Formidling av hjelpemidler. Hjemmetjenesten har egen synskontakt, hørselskontakt og kontakt for tekniske hjelpemidler. Hjelpemiddelkontaktene gir råd og veiledning for anskaffelse av hjelpemidler.
  • Trygghetsalarm. Dersom du har behov for å tilkalle hjelp kan du med en liten radiosender du bærer som ei klokke eller som smykke/halsbånd, få kontakt med vaktsentral. Du må søke om å få alarm. Om du trenger hjelp med trygghetsalarmen, er det pårørende eller andre du kjenner som må stå som kontaktperson. Mer informasjon om ordningen for trygghetsalarm, får du ved eventuell tildeling.

Kontaktinformasjon

Kommunens tildelingsenhet kan svare på spørsmål og gi veiledning om kommunens helse- og omsorgstjenester.  Det er også de som behandler søknader om tjenester og klager.

Saksbehandling kan ta fire uker, og du vil bli kontaktet for å avtale kartleggingssamtale. 

Saksbehandling kan ta fire uker, og du vil bli kontaktet for å avtale kartleggingssamtale.

Søknadsskjema

Vakttelefon til hjemmetjenester

Priser på tjenester

Prisene for kommunens helse- og omsorgstjenester i kommunen oppdateres årlig. 

Ledsagere i hjemmetjenesten

Personer som bor hjemme og mottar hjemmetjenester kan ha behov for å bli fulgt til og fra undersøkelser og behandling innen helse.

Det kreves ingen kvalifikasjoner for å bli ledsager i hjemmetjenesten, men personlig egnethet blir vektlagt. Utgifter for reise, overnatting og mat på reise dekkes etter faste satser. 

Reisetid regnes som tiden ledsager har aktivt tilsyn med pasienten, også ventetid.

For å bli ledsager i hjemmetjenesten må du søke om godkjenning om det på det elektroniske skjema.

For mer informasjon om å være ledsager i hjemmetjenesten, kan Finnsnes sykehjem kontaktes på telefon 77 88 31 00