KORONA:

Temaside - koronavirus Nyhetsside - koronavirus

Ledige stillinger

Ledige stillinger

Se alle ledige stillinger i Senja kommune

Lærlinger

Senja kommune benytter KomOpp som opplæringskontor. KomOpp er vår mellommann til fylkeskommunen, og bistår med kontakten til fylkeskommunen samt oppfølging av lærlingene.

Hvordan søke?

Søknader til Senja kommune om lærlingplass går gjennom nettstedet www.vigo.no. Søknadsfristen er 1. mars. Søknadene blir sendt fra fylket, via KomOpp og til Senja kommune.

Oppstart for nye lærlinger blir august/september.

Søknader om lærlingplass etter søknadsfristen blir unntaksvis vurdert, da hovedopptaket starter på høsten. For spørsmål knyttet til lærlingplass ta kontakt med post@senja.kommune.no.

Godkjente lærefag:

  • Institusjonskokkfaget
  • Barne- og ungdomsarbeiderfaget
  • Helsearbeiderfaget
  • Dataelektronikerfaget
  • IKT-servicefag

Åpen søknad

Ønsker du å sende åpne søknader til Senja kommune kan kontakte avdelingen du ønsker å jobbe i. De vil kunne fortelle deg om hvordan du kan sende inn en åpen søknad til avdelingen.

Sommerjobb

Sommerjobber i Senja kommune vil utlyses sammen sted som andre ledige stillinger. I hovedsak vil utlysningen skje i medio mars til medio mai.