Ledige stillinger

Er du ute etter ny jobb? Her finner du lenke til ledige stillinger, sommerjobber og informasjon om hvordan det er å bo i kommunen.

Ledige stillinger i Senja kommune - EasyCruit

Hvordan er det å bo og leve i Senja kommune

Senja kommune er en god region å være i hele livet! Vi er stolte av Senja og vi trives med å bo, jobbe og leve her.

Senja kommune utvikler kvalitet og effektivitet i tjenestetilbudet, gjennom å satse på våre ansatte sin utvikling og kompetanse, og ha et godt samarbeid mellom de folkevalgte, lederne og ansatte.

Nyttige informasjonslenker

Lærlinger

Senja kommune har avtale med KomOpp som vårt opplæringskontor for lærlinger. KomOpp hjelper kommunen i oppfølgingen av lærlinger frem til fagprøve. For mer informasjon om opplæringskontoret KomOpp.

Hvordan søke?

Søknader til Senja kommune om lærlingplass går gjennom nettstedet vigo.no, eller KomOpp sin digitale søknadsportal

  • Søknadsfristen årlig er 1. mars. Søknader om lærlingplass etter søknadsfristen, blir unntaksvis vurdert.
  • Søknadene blir sendt fra fylkeskommunen via KomOpp. Deretter får lærlingansvarlig i Senja kommune tilgang til søknadene.
  • Hovedopptak for lærlinger skjer på våren, med oppstart nye lærlinger i august/ september.
  • Spørsmål om lærlingeplasser kan sendes til lærlingeansvarlig på e-postadressen: personal@senja.kommune.no

Godkjente lærefag i Senja kommune

  • Institusjonskokkfaget
  • Barne- og ungdomsarbeiderfaget
  • Helsearbeiderfaget
  • Dataelektronikerfaget
  • IKT-servicefag
  • Brannforebyggerfaget

Sommerjobb

Sommerjobber i Senja kommune vil utlyses på samme sted, som andre ledige stillinger.

I hovedsak vil utlysninger om sommerjobb skje i medio mars til medio mai.

Om Senja kommune

Senja kommune har rett i underkant av 15 000 innbyggere, og er størst innen fiskeri‐ og sjømat i Nord-Norge.

Vi opplever en positiv utvikling innen landbruk, industri, energi, handel og service.

​Sterkt lokalt eierskap og aktører som tar et betydelig samfunnsansvar, har vært viktig for utvikling av hele samfunnet vårt

Innen reiseliv opplever Senja den største veksten i landsdelen.

Yter tjenester fra krybbe til grav

Senja kommune ønsker å være en raus, fremoverlent og bærekraftig kommune.

Vi bruker aktivt verdiene våre for å skape gode tjenester for brukere, innbyggere og samarbeidspartnere.

Våre hovedoppgaver er å bidra til god samfunnsutvikling, levere velferdstjenester til innbyggerne og legge til rette for lokaldemokratiet.

Kommunen yter tjenester til innbyggere og brukere i ulike livsfaser - fra krybbe til grav.

Vi forventer  at alle ansatte er bevisste på sin del av ansvaret for kommunens samfunnsoppdrag, og oppmerksomme på sin betydning for brukernes opplevelse i møtet med oss.

Artikkelliste