Ledige stillinger

Er du ute etter ny jobb? Her finner du informasjon om ledige stillinger, lærlingplass og sommerjobb i Senja kommune. 

Ledige stillinger i Senja kommune - EasyCruit

Lyst til å jobbe som lege i Senja? - Senja kommune

Hvordan er det å bo og leve i Senja kommune

Senja kommune er en god region å være i hele livet! Vi er stolte av Senja og vi trives med å bo, jobbe og leve her.

Senja kommune har rundt 15 000 innbyggere og er størst innen fiskeri‐ og sjømat i Nord-Norge.

Vi opplever en positiv utvikling innen landbruk, industri, energi, handel og service. Sterkt lokalt eierskap og aktører som tar et betydelig samfunnsansvar har vært viktig for utvikling av hele samfunnet. Innen reiseliv opplever Senja den største veksten i landsdelen.

Senja kommune er en raus, fremoverlent og bærekraftig kommune. Vi bruker aktivt våre verdier for å skape gode tjenester for brukere, innbyggere og samarbeidspartnere.

Våre hovedoppgaver er å bidra til god samfunnsutvikling, levere velferdstjenester til innbyggerne og legge til rette for lokaldemokratiet. Kommunen yter tjenester til innbyggere og brukere i ulike livsfaser.

Vi forventer av våre medarbeidere at de skal være bevisste på sin del av ansvaret for kommunens samfunnsoppdrag, og oppmerksomme på sin betydning for brukernes opplevelse i møtet med kommunen.

Senja kommune utvikler kvalitet og effektivitet i tjenestetilbudet gjennom å satse på våre ansatte sin utvikling og kompetanse, og ha et godt samarbeid mellom de folkevalgte, lederne og ansatte.

Om Senja kommune - Se filmer om Senja kommune

Er du interessert i å jobbe i Senja kommune - Se video fra flere tjenester

Vår rekrutteringsbrosjyre for Midt- Troms 

Lærlinger

Senja kommune har avtale med KomOpp som vårt opplæringskontor for lærlinger. KomOpp hjelper kommunen i oppfølgingen av lærlinger frem til fagprøve. 

For mer informasjon om KomOpp, se lenken under: 

KomOpp - opplæringskontor

Hvordan søke?

Søknader til Senja kommune om lærlingplass går gjennom nettstedet vigo.no, eller KomOpp's digitale søknadsportal.  Se lenkene under: 

Vigo.no

KomOpp - Digitalt søknadsskjema

Søknadsfristen er 1. mars. Søknadene blir sendt fra fylkeskommunen via KomOpp. Deretter får lærlingansvarlig i Senja kommune tilgang til søknadene. 

Hovedopptak for lærlinger skjer på våren, med oppstart nye lærlinger i august/ september. Søknader om lærlingplass etter søknadsfristen blir unntaksvis vurdert.

Godkjente lærefag i Senja kommune

  • Institusjonskokkfaget
  • Barne- og ungdomsarbeiderfaget
  • Helsearbeiderfaget
  • Dataelektronikerfaget
  • IKT-servicefag
  • Brannforebyggerfaget

Spørsmål om lærlingeplasser kan sendes til lærlingeansvarlig på e-postadressen: personal@senja.kommune.no

Sommerjobb

Sommerjobber i Senja kommune vil utlyses sammen sted som andre ledige stillinger. I hovedsak vil utlysningen skje i medio mars til medio mai.

Samarbeid om rekruttering i Midt-Troms

Midt-Troms samarbeider om rekruttering - Senja kommune

Artikkelliste