Ny i Senja

Er du nyinnflyttet til Senja kommune eller planlegger å flytte hit? Varmt velkommen skal du være! Her finner du snarveier til relevante tjenester og informasjon, som kan være nyttig for deg. 

Melde flytting

Når du flytter må du sende flyttemelding i folkeregisteret. Du må også melde adresseendring til Posten. 

I tillegg er det lurt å melde fra til banken din og andre, som har registrert adressen din.

Skifter du jobb og inntektene endrer seg, bør du også tenke på om skattekortet ditt bør endres. 

Her finner du lenker for flyttemelding, adresseendring og endring av skattekort:  

Ledige jobber i området

Ledige jobber hvor Senja kommune er arbeidsgiver, finner du i vår jobb-portal. I tillegg kan du lete etter jobb i området, ved å gjøre søk på finn.no eller NAV sin jobbportal.

Her finner du rekrutteringsbrosjyren for Midt-Troms.

Planer om å starte bedrift 

Vi heier på satsing og nyetableringer!. På vår temaside om næring, finner du det du trenger for å orientere deg om nyetablering, hjelp i oppstartsfasen og om kommunens arbeid med næringsliv.  

Etablerte næringer også informasjon om for eksempel støtteordninger, som kan være aktuelle. Kommunen har også et næringsfond med penger til næringsutvikling.

Bolig

Dersom du vil kjøpe eller leie bolig i Senja kommune, kan du bruke for eksempel finn.no for å gjøre søk etter bolig til salgs eller leie. 

Det finnes også grupper på Facebook som formidler kjøp, salg, og utleie. Du finner disse gruppene ved å søke på Facebook etter for eksempel: "Utleie Senja", "Leie Senja" eller "Kjøp og salg Senja". 

Om du har problemer med å skaffe bolig på grunn av økonomi, helse eller andre forhold, kan du søke om å få leie en kommunal bolig. Om du har lav inntekt og høye boutgifter, kan du også søke kommunen om bostøtte. 

Ønsker du å kjøpe bolig, men ikke får lån i vanlig bank eller har mulighet for å spare, kan du søke om startlån. Her finner du informasjon om kommunale boliger, bostøtte og startlån i Senja kommune.

Om du ønsker å bygge i kommunen eller vil ha informasjon knyttet til eiendom du har i kommunen, kan du se vår temaside om bygg og eiendom.

Barnehage

Senja kommune har et variert barnehagetilbud med både kommunale og private barnehager. 

Kommunen har full barnehagedekning, og opptaket til barnehage er samordnet. Se vår temaside om barnehage  for mer informasjon.

Skole

På denne lenken finner du vår temaside om skole. Der finner du informasjon om skolene, SFO, skoleskyss, skolehelsetjeneste, PPT, voksenopplæring, andre utdanningstilbud osv.

Fastlege og helse- og omsorgstjenester

På vår temaside Helse og omsorg finner du informasjon om fastlegetjenesten, bytte av fastlege og legevakt. Du finner også utfyllende informasjon om andre helse- og omsorgstilbud i kommunen. 

Kultur, idrett og fritid

På vår temaside om kulturtilbud, finner du informasjon om for eksempel Friskus Senja aktivitetskalender med oversikt over lag og foreninger, kulturhus, kino, kulturhus, turløyper, etc.

Det kan også lønne seg å gjøre søk for eksempel på Facebook, for å finne ut hva som skjer i ditt nærområde.  

Vann, vei og renovasjon

For informasjon om for eksempel renovasjon, vakttelefon for vei, se vår temaside om vann, vei, renovasjon, etc.

Det kan være lurt å sikre deg, at du er registrert med din adresse for SMS-varsling fra kommunen.

Strøm, internett og TV

Når du flytter må du oftest bestille strøm og internett selv, om du ikke leier bolig hvor dette er inkludert. Du står fritt til å velge leverandør som du vil, og det kan lønne seg å sammenligne priser fra flere for å finne det alternativet som som blir best for deg. 

Ved å søke på "strømleverandør" eller "nettleverandør" på internett finner du mange gode side som hjelper deg sammenligne priser. Noen steder kan det være lokale selskaper som leverer TV og internett. El-butikker har gjerne oversikt over dette.

Kollektivtrafikk

Oversikt over kollektivtrafikk i fylket, finner du på nettsiden tromskortet.no. Det gjelder både båt, buss og ferger. 

Annen fakta om kommunen

Lyst til å vite mer om området du flytter til? Se gjerne vår temaside med fakta om Senja, informasjon om kommunen og temaside med turistinformasjon

Det kan gi deg lenker til videre informasjon og beskrivelser, av det som er å oppleve her i vakre Senja. 

Andre nyttige lenker