Skoleruta

Skoleruta

Skolerute 2019/2020

 

Skolerute 2019/2020 - Høst
Måned Fridager Antall skoledager
August Skolestart mandag 19.8 10
September 21
Oktober Høstferie 3.10 og 4.10 21
November Skolefri 18.11 og 19.11 19
Desember Siste skoledag før jul 19.12 14
Antall skoledager høsten 2019 - 85
Skolerute 2019/2020 - Vår
Måned Fridager Antall skoledager
Januar Skolestart mandag 6. 20
Februar Ingen fridager 20
Mars Vinterferie 2.3.–6.3. 17
April Påskeferie 6.4.–13.4. 14.4 er fridag for elevene. 15
Mai Fridager 1.5. og 21.5. 19
Juni Fridag 1.6. Siste skoledag 19.6. 14
Antall skoledager våren 2020: 105

Antall skoledager hele skoleåret: 190

Skolerute 2020/2021

Skolerute 2020/2021 - Høst
Måned Fridager Antall skoledager
August Skolestart mandag 17.8. 11
September 22
Oktober Høstferie 7.–9.10. 19
November Skolefri 16.11. og 17.11. 19
Desember Siste skoledag før jul 18.12. 14
Antall skoledager høsten 2020 85
Skolerute 2020/2021 - Vår
Skolerute 2020/2021 - Vår
Måned Fridager Antall skoledager
Januar Skolestart mandag 4.1 20
Februar Vinterferie 22.2 - 26.2 15
Mars Påskeferie 29.3 - 5.4 20
April Skolestart etter påske 6.4 19
Mai Fridager 13.5, 14.5, 17.5 og 24.5 17
Juni Siste skoledag fredag 18.6 14
Antall skoledager våren 2021 105