Personvernerklæring

Senja kommune samler inn og behandler personopplysninger, for å være i stand til å utføre lovpålagte oppgaver, andre ytelser og for å kunne saksbehandle henvendelser. Innbyggere og andre som er i kontakt med kommunen, skal kunne føle seg trygg på at personvernopplysninger ivaretas på en sikker og riktig måte.

Personvernerklæringen og kommunens behandling av personopplysninger, er i tråd med er i tråd med gjeldende regelverk og ny personvernforordning i EU/EØS (GDPR). 

I kommunes personvernerklæring får du informasjon om hvordan kommunen behandler personopplysninger, hvordan de samles inn, og hvilke rettigheter du har. 

Nettsted og digitale publikumstjenester

Det er Senja kommunes ansvar at personvernet, i forbindelse med innsamling av personopplysninger på kommunens nettsted og digitale publikumstjenester, er i tråd med Datatilsynets anbefalinger.

Ved bruk av våre elektroniske løsninger ønsker vi at du skal føle deg trygg på at gjeldende lover og regler følges. Sikker behandling av dataene vil til enhver tid dokumenteres etter gjeldende bestemmelser.

Ansvar

Behandlingsansvarlig: Senja kommune.

Databehandler: Senja kommune og systemleverandører.

Senja kommune er ansvarlig for innhenting og bruk av personopplysninger, som gjøres via nettstedet www.senja.kommune.no og tilhørende digitale publikumstjenester.

Databehandleravtaler mellom Senja kommune og leverandørene, regulerer hvilken informasjon leverandøren har tilgang til og hvordan den skal behandles. 

Avtalene skal ivareta personopplysningsloven, og sikre at praksis for behandling av personopplysninger er i tråd med Datatilsynets anbefalinger.

Innsamling av webstatistikk

Senja kommune bruker analyseverktøyet Google Analytics, for å samle og vurdere informasjon om hvordan besøkende bruker nettstedet. 

Google Analytics bruker informasjonskapsler. Som behandlingsansvarlig for www.senja.kommune.no, er det Senja kommune som bestemmer hvilke opplysninger Google kan innhente om bruken av nettstedet. 

Google Analytics mottar bare generell webstatistikk, som f. eks. nettlesertype, tidspunkt, språk og hvilken nettside brukeren kom fra.

I tråd med vanlig praksis på internett, registreres brukerens IP-adresse av nettstedet www.senja.kommune.no. Senja kommune har imidlertid valgt å benytte en funksjon som fjerner de siste sifrene fra din IP-adresse, før informasjonen lagres av Google Analytics. 

Dette gjør at analyseverktøyet kan anslå brukerens geografiske plassering, men adressen kan ikke benyttes for å identifisere den enkelte. Mottatte opplysninger er underlagt Google sine retningslinjer for personvern.

Informasjonskapsler (cookies)

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på datamaskinen din, når du laster ned en nettside slik som www.senja.kommune.no.

Senja kommune bruker ikke cookies til å generere statistikk (ut over webstatistikk-formål, se over). Vi kan dermed ikke spore din bruk av nettstedet tilbake til deg som enkeltperson.

Sikkert nettsted

Senja kommune benytter HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure), for å sikre nettløsningene våre mot hacking. 

HTTPS gjør at kommunikasjonen skjer sikkert mellom nettleseren i din datamaskin/mobile enhet og serveren som driver nettstedet.

Ansvar ved feil, mangler og tilgjengelighet

Vi anser informasjonen på www.senja.kommune.no som pålitelig, men kan likevel ikke garantere at informasjonen til enhver tid er korrekt, fullstendig eller tilgjengelig. 

Senja kommune tar gjerne imot innspill om feil, mangler og forslag til forbedringer til e-postadressen: post@senja.kommune.no 

På kommunens nettside finnes det lenker til nettsider som er utarbeidet eller publisert av andre. 

Senja kommune påtar seg ikke noe ansvar for materialet som ligger utenfor våre nettsider, og fraskriver oss ethvert ansvar for feil, mangler og manglende tilgjengelighet på disse sidene.

Elektroniske skjema

På kommunens nettsider kan du bruke elektroniske skjema for selvbetjening, hvor du vil kunne bli bedt om personopplysninger. 

Våre elektroniske skjema leveres av firmaet Sem & Stenersen Prokom AS

For å kunne benytte deg av disse skjemaene, er du nødt til å samtykke til deres personvernerklæring. Alle data overføres kryptert mellom din datamaskin og Sem & Stenersen Prokom AS sine servere.

Når du fyller ut digitale skjema eller benytter deg av innloggede tjenester, vil personopplysningene dine (for eksempel, navn eller telefonnummer) bli registrert av Senja kommune. 

Informasjonen som blir sendt inn vil bli behandlet som fortrolig, så sant du ikke har gitt samtykke til noe annet.

Opplysningene vil være tilgjengelig for saksbehandlende enhet i Senja kommune, og benyttes til sakens opprinnelige formål. 

Avsluttede saker vil være tilgjengelig i kommunens sentrale arkiv.