Aktuelle kunngjøringer og høringer

Aktuelle kunngjøringer og høringer

Under finner du oversikt over planer som er til høring eller kunngjøring, og oversikt over de som nylig har vært det. Reguleringsplaner, kommuneplanens areal-del og kystsoneplan legges inn i vårt kommunekart når de er vedtatt. 

Planer til høring og kunngjøring

Saker som har vært til høring og kunngjøring i 2021

Saker til høring og kunngjøring i 2020: