Aktuelle kunngjøringer og høringer

Aktuelle kunngjøringer og høringer

Under finner du oversikt over planer som er til høring eller kunngjøring, og oversikt over de som nylig har vært det. Reguleringsplaner, kommuneplanens areal-del og kystsoneplan, legges inn på informasjonssiden for vedtatte og gjeldende planer, når de er besluttet. 

Saker til kunngjøring og høring i 2023

Saker som har vært til kunngjøring og høring i 2022

Saker som har vært til kunngjøring og høring i 2021

Saker til høring og kunngjøring i 2020: