Kontakt oss

Har du spørsmål om kommunens tjenester, ta gjerne kontakt med Servicetorget vårt.

Ring oss 

Du kan ringe oss på 77 87 10 00. Da kommer du til Senja kommunes sentralbord.

Vi er åpen kl. 09.00–15.00 i perioden oktober-april (vinter/vår) og kl. 09.00-14.00 i perioden mai-september (sommer/høst), alle ukedager. I helger og på helligdager er telefonen ikke betjent. 

Finn ansatt

I denne lenken finner du kontaktinfo til ansatte i Senja kommune.

Kontaktlisten viser ledere og saksbehandlere, som har et særlig fagansvar eller ansvar for kontakt med publikum innenfor sitt område. 

Om du ikke finner en ansatt du leter etter, kan du kontakte lederen ved avdelingen det gjelder eller ringe Servicetorget 77 87 10 00 for mer informasjon.

Besøk oss 

Kommunesenteret er på Finnsnes, Senja rådhus. Servicetorget sin skranke har åpent kl. 0900-1400 alle ukedager hele året. 

På våre servicetorg kan du få hjelp og veiledning med kommunale tjenester. Du finner oss på disse adressene: 

 • Senja rådhus, Rådhusveien 8, 9300 Finnsnes
 • Kommunehuset i Vangsvik, Vangsvikveien 298, 9304 Vangsvik
 • Kommunehuset i Gryllefjord, Herredshusveien 11, 9380 Gryllefjord
 • Kommunehuset på Skaland, Ingrid Bjerkås-veien 23, 9385 Skaland

Skriv til oss

Du kan også få kontakt med Senja kommune på e-post eller vanlig post:

Om oss

Vi har mål om å være en raus, framoverlent og bærekraftig kommune, og bruker verdiene våre aktivt for å skape gode tjenester for brukere, innbyggere og samarbeidspartnere. 

Senja kommune opplever en positiv utvikling i næringsliv, industri – eks. ferrosilisiumproduksjon – sjømat og fiskeri, landbruk, energi, reiseliv, handel og service. 

Mer om oss - Senja kommune

Nyttige informasjonslenker 

Kontakt for media

Kari H. Slaattelid, kommunikasjonssjef i Senja kommune, kan du nå på:

Publikumsportalen for feilmelding

Vi har en digital portal, hvor du som innbygger kan melde i fra om feil eller mangler du har observert på vei, overvann, gatelys, skilt eller parkanlegg i Senja kommune.

Det gir oss bedre muligheter for å gi deg tilbakemelding, og rask utbedring dersom vi vurderer at det er nødvendig.

Publikumsportal for feilmelding - Klikk her!

Om du har observert noe som kan medføre fare for liv og helse, ring telefon 77 87 10 00.

Vakttelefoner og nødnumre

 • Brann: 110
 • Politi: 112
 • Ambulanse: 113
 • Legevakt: 116 117
 • Melding om skadet vilt: 02800
 • Vakttelefon havn: 96 62 66 13
 • Vakttelefon brann (ikke for nød-henvendelser): 90 47 51 62

Vakttelefoner vann og avløp

Feil meldes til Servicetorget på telefon 77 87 10 00 i ordinær arbeidstid.

Ved akutte hendelser etter kl.15.30, kan du ringe vakttelefon: 

 • Senja Nord, vaktområder: Lysnes, Husøy, Fjordgård, Senjahopen, Mefjordvær, Ersfjord, Steinfjord, Skaland. Ring 91 33 37 55
 • Senja Vest, vaktområder: Hamn,  Finnsæter, Gryllefjord, Torsken,  Sifjord, Medby, Grunnfarnes, Vesterfjell, Solli, Bryggerhaug. Ring 96 63 44 85
 • Senja Sentrum og omegn, vaktområder Finnsnes, Silsand, Rossfjord, Gibostad, Tranøy Sør. Ring 90 69 56 03

Vakttelefoner kommunale veier – Perioden oktober-april

 • Feil meldes til Servicetorget på telefon 77 87 10 00 eller 96 62 53 95 i ordinær arbeidstid.
 • Ved akutte hendelser etter kl.15.30, kan du ringe vakttelefon: 45 34 30 80.

Feil kan være manglende brøyting og strøing, fare for flom på vei eller veilys som er gått.

Organisasjons- og kommunenummer

 • Organisasjonsnummeret til Senja kommune er: 921 369 417
 • Senja kommune sitt kommune-nr. er 5530.

Fakturaadresse

Faktura til Senja kommune må inneholde følgende adresse: 

Senja kommune, enhet og avdelingsnummer og evt. kontaktperson/bestiller,
Postboks 602, 9306 Finnsnes

Leveranser til Senja kommune faktureres til: 

"Senja kommune - EHF" til organisasjonsnummer 921 369 417.

Senja kommune kan dessverre ikke motta faktura sendt per post eller e-post. Faktura som er feiladressert/feilsendt vil derfor bli returnert. 

Referanse/Ansvarsnummer

I feltet "Deres ref." oppgis ansvarsnummer fra den avdelingen som bestiller varen eller tjenesten.

Dette nummeret må du som leverandør be om fra den i Senja kommune som bestiller varen/tjenesten.

Her finner du en oversikt over alle ansvarsnummer i kommune

Kontonummer

Senja kommunes bankkontonummer i DNB er: 1506 26 21947.