Kontakt oss

Har du spørsmål om kommunens tjenester, ta gjerne kontakt med våre servicetorg.

Ring oss 

Du kan ringe oss på 77 87 10 00. Da kommer du til Senja kommunes sentralbord.

Vi er åpen kl. 09.00–15.00 i perioden oktober-april (vinter/vår) og kl. 09.00-14.00 i perioden mai-september (sommer/høst), alle ukedager. I helger og på helligdager er telefonen ikke betjent. 

Besøk oss 

Kommunesenteret er på Finnsnes, Senja rådhus. Servicetorget sin skranke har åpent kl. 0900-1400 alle ukedager hele året. 

På våre servicetorg kan du få hjelp og veiledning med kommunale tjenester. Du finner oss på disse adressene: 

 • Senja rådhus, Rådhusveien 8, 9300 Finnsnes
 • Kommunehuset i Vangsvik, Vangsvikveien 298, 9304 Vangsvik
 • Kommunehuset i Gryllefjord, Herredshusveien 11, 9380 Gryllefjord
 • Kommunehuset på Skaland, Ingrid Bjerkås-veien 23, 9385 Skaland

Skriv til oss

Du kan også få kontakt med Senja kommune på e-post eller vanlig post:

Om oss

Vi opplever en positiv utvikling i næringsliv, industri – eks. ferrosilisiumproduksjon – sjømat og fiskeri, landbruk, energi, reiseliv, handel og service. 

Sterkt lokalt eierskap og aktører som tar et betydelig samfunnsansvar, er viktig for utvikling av hele samfunnet. 

Kompetanse og trepartssamarbeid

Vi har mål om å være en raus, framoverlent og bærekraftig kommune, og bruker verdiene våre aktivt for å skape gode tjenester for brukere, innbyggere og samarbeidspartnere. 

Hver og en av oss har ansvar for kommunens samfunnsoppdrag, og er oppmerksomme på vår betydning for brukernes opplevelse i møte med kommunen. 

Sammen utvikler vi kvalitet og effektivitet i tjenestetilbudet, gjennom å satse på kompetanse og et godt samarbeid mellom de folkevalgte, lederne og de ansatte.

Kommunens samfunnsoppdrag

Senja kommune yter tjenester til innbyggere og brukere i ulike livsfaser – med andre ord fra krybbe til grav. Hovedoppgaver er å bidra til god samfunnsutvikling, levere velferdstjenester til innbyggerne og legge til rette for lokaldemokratiet. 

Vi har mål om å være en raus, framoverlent og bærekraftig kommune, og bruker verdiene våre aktivt for å skape gode tjenester for brukere, innbyggere og samarbeidspartnere. 

Hver og en av oss har ansvar for kommunens samfunnsoppdrag, og er oppmerksomme på vår betydning for brukernes opplevelse i møte med kommunen. 

Sammen utvikler vi kvalitet og effektivitet i tjenestetilbudet, gjennom å satse på kompetanse og et godt samarbeid mellom de folkevalgte, lederne og de ansatte. 

Du finner mer informasjon om tjenestene våre og nyheter fra kommunen her på vår hjemmeside og i sosiale medier Facebook, Instagram, Linkedin og YouTube.

Kommunen yter tjenester til innbyggere og brukere i ulike livsfaser – med andre ord fra krybbe til grav. 

Les gjerne kommuneplanens samfunnsdel 2020-2032, som forteller om vår strategi, mål, visjon og verdier.

Mål om å bli bedre

Nyttige informasjonslenker

Du finner mer informasjon om tjenestene våre og nyheter fra kommunen her på vår hjemmeside og i sosiale medier på FacebookInstagram, Linkedin og YouTube.

Kontakt for media

Kari H. Slaattelid, kommunikasjonssjef i Senja kommune, kan du nå på:

Finn ansatt

I denne lenken finner du kontaktinfo til ansatte i Senja kommune.

Kontaktlisten viser ledere og saksbehandlere, som har et særlig fagansvar eller ansvar for kontakt med publikum innenfor sitt område. 

Om du ikke finner en ansatt du leter etter, kan du kontakte lederen ved avdelingen det gjelder eller ringe Servicetorget 77 87 10 00 for mer informasjon.

Vakttelefoner og nødnumre

 • Brann: 110
 • Politi: 112
 • Ambulanse: 113
 • Legevakt: 116 117
 • Melding om skadet vilt: 02800
 • Vakttelefon havn: 96 62 66 13
 • Vakttelefon brann (ikke for nød-henvendelser): 90 47 51 62

Vakttelefoner vann og avløp

Feil meldes til Servicetorget på telefon 77 87 10 00 i ordinær arbeidstid.

Ved akutte hendelser etter kl.15.30, kan du ringe vakttelefon: 

 • Senja Nord, vaktområder: Lysnes, Husøy, Fjordgård, Senjahopen, Mefjordvær, Ersfjord, Steinfjord, Skaland. Ring 91 33 37 55
 • Senja Vest, vaktområder: Hamn,  Finnsæter, Gryllefjord, Torsken,  Sifjord, Medby, Grunnfarnes, Vesterfjell, Solli, Bryggerhaug. Ring 96 63 44 85
 • Senja Sentrum og omegn, vaktområder Finnsnes, Silsand, Rossfjord, Gibostad, Tranøy Sør. Ring 90 69 56 03

Vakttelefoner kommunale veier – Perioden oktober-april

 • Feil meldes til Servicetorget på telefon 77 87 10 00 eller 96 62 53 95 i ordinær arbeidstid.
 • Ved akutte hendelser etter kl.15.30, kan du ringe vakttelefon: 45 34 30 80.

Feil kan være manglende brøyting og strøing, fare for flom på vei eller veilys som er gått.

Organisasjons- og kommunenummer

 • Organisasjonsnummeret til Senja kommune er: 921 369 417
 • Senja kommune sitt kommunenr. er 5530.

Fakturaadresse

Faktura til Senja kommune må inneholde følgende adresse: 

Senja kommune, enhet og avdelingsnummer og evt. kontaktperson/bestiller,
Postboks 602, 9306 Finnsnes

Leveranser til Senja kommune faktureres til: 

"Senja kommune - EHF" til organisasjonsnummer 921 369 417.

Senja kommune kan dessverre ikke motta faktura sendt per post eller e-post. Faktura som er feiladressert/feilsendt vil derfor bli returnert. 

Referanse/Ansvarsnummer

I feltet "Deres ref." oppgis ansvarsnummer fra den avdelingen som bestiller varen eller tjenesten.

Dette nummeret må du som leverandør be om fra den i Senja kommune som bestiller varen/tjenesten.

Her finner du en oversikt over alle ansvarsnummer i kommune

Kontonummer

Senja kommunes bankkontonummer i DNB er: 1506 26 21947.