KORONA:

Temaside - koronavirus Nyhetsside - koronavirus

Hjelpemidler for hørsel, syn og bevegelse

Hjelpemidler for hørsel, syn og bevegelse

Hvis du har problemer med hørsel, syn eller bevegelse kan kommunen gi deg veiledning for å tilpasse hjemmet, og hjelp til å få tak i tekniske hjelpemidler du trenger.  

Senja kommune har flere hørsel- og synskontakter, og hjelpemiddelkontakter som kan hjelpe deg som har utfordringer knyttet til syn, hørsel og bevegelse. 

Hva kan du få hjelp til? 

Kommunens hjelpemiddelkontakter for syn, hørsel og bevegelse er knyttet til våre sykehjem og hjemmetjenester. Kontaktene er bindeleddet mellom kommunen og Navs hjelpemiddelsentral, og hjelper våre innbyggere med å: 

 • Kartlegge behov for hjelpemidler som følge av nedsatt syn, hørsel eller bevegelse
 • Hjelper til med å søke på hjelpemidler
 • Foreslå tilpasninger av hjemmet og hjelpemidler

Hvordan få kontakt? 

Under finner du en oversikt over hvem som er hørsel- og synskontakter, og kontakt for hjelpemidler knyttet til bevegelse ved de ulike sykehjemmene og hjemmetjenestene i kommunen.

Hvis du ikke mottar slike tjenester fra kommunen kan du likevel ta kontakt med den personen som er oppført i det området du bor. Vær oppmerksom på at kontaktpersonene er tilgjengelig kun enkelte dager i uka. 

Hjemmetjenesten sentrum og Finnsnes bo- og aktivitetsenter

 • Hjelpemiddelkontakt for bevegelse, Nina Mathisen kan kontaktes hver mandag. Telefon: 97 53 38 90.  
 • Hørsel- og synskontakt, Elisabeth Aldegarmann kan kontaktes hver torsdag. Telefon: 95 94 32 09.
 • Hjelpemiddelkontakt for bevegelse, syn og hørsel, Rosita Hansen kan kontaktes onsdager i partallsuker. Telefon: 99 15 74 54.

Hjemmetjenesten Vangsvik og Stonglandseidet

 • Hjelpemiddelkontakt for bevegelse, syn og hørsel, Arnt-Einar Nilsen kan kontaktes hver torsdag. Telefon: 94 88 59 08

Hjemmetjenesten Gibostad

 • Hjelpemiddelkontakt for bevegelse, Tone Alfredsen har avsatt tid hver 3. uke. Telefon: 96 62 52 75 (legg igjen beskjed om hvilke hjelpemidler du har behov for, så blir du kontaktet). 
 • Hørsel- og synskontakt, Betsy Winje har avsatt tid hver 6. uke. Telefon: 96 62 52 75 (legg igjen beskjed om hvilke hjelpemidler du har behov for, så blir du kontaktet). 

Hjemmetjenesten Skaland

 • Hørsel- og synskontakt, Åsa Gau-Esaiassen. Telefon: 77 85 93 00 (personell som svarer på telefonen videreformidler beskjed til hørsel- og synskontakten). 

Hjemmetjenesten i Sifjord og Gryllefjord 

Hjemmetjenesten i Rossfjord

 • Hørsel- og synskontakt, Anne-Merete Huseby. Telefon: 45 37 71 67 (personell som svarer på telefonen videreformidler beskjed til hørsel- og synskontakten). 
 • Hjelpemiddelkontakt for bevegelse, Elin Nilsen. Telefon: 90 65 68 27 (personell som svarer på telefonen videreformidler beskjed til hjelpemiddelkontakten).