Varsling om feil ved vann, vei og avløp

Feil og mangler knyttet til kommunens veier, vann- og avløpssystemer kan meldes til vår vakttelefon. 

Vakttelefoner vann og avløp

Feil meldes til Servicetorget på telefon 77 87 10 00 i ordinær arbeidstid. Ved akutte hendelser etter kl.15.30, kan du ringe vakttelefon: 

  • Senja Nord, vaktområder: Lysnes, Husøy, Fjordgård, Senjahopen, Mefjordvær, Ersfjord, Steinfjord, Skaland. Ring 91 33 37 55
  • Senja Vest, vaktområder: Hamn,  Finnsæter, Gryllefjord, Torsken,  Sifjord, Medby, Grunnfarnes, Vesterfjell, Solli, Bryggerhaug. Ring 96 63 44 85
  • Senja Sentrum og omegn, vaktområder Finnsnes, Silsand, Rossfjord, Gibostad, Tranøy Sør. Ring 90 69 56 03

Vakttelefoner kommunale veier – Vintersesongen fom. 1. november tom. 15. mai

  • Feil meldes til Servicetorget på telefon 77 87 10 00 eller 96 62 53 95 i ordinær arbeidstid.
  • Ved akutte hendelser etter kl.15.30, kan du ringe vakttelefon 45 34 30 80.

Feil kan være manglende brøyting og strøing, fare for flom på vei eller veilys som er gått.

Merk: Vakttelefon for feilmeldinger utenom vintersesongen, håndteres av Vann og avløp.