Varsling om feil ved vann, vei og avløp

Feil og mangler knyttet til kommunens veier, vann- og avløpssystemer kan meldes til vår vakttelefon. 

Publikumsportalen for feilmelding

Vi har en digital portal, hvor du som innbygger kan melde i fra om feil eller mangler du har observert på vei, overvann, gatelys, skilt eller parkanlegg i Senja kommune.

Det gir oss bedre muligheter for å gi deg tilbakemelding, og rask utbedring dersom vi vurderer at det er nødvendig.

Publikumsportal for feilmelding - Klikk her!

Om du har observert noe som kan medføre fare for liv og helse, ring telefon 77 87 10 00.

Vakttelefoner vann og avløp

Feil meldes til Servicetorget på telefon 77 87 10 00 i ordinær arbeidstid. Ved akutte hendelser etter kl.15.30, kan du ringe vakttelefon: 

  • Senja Nord, vaktområder: Lysnes, Husøy, Fjordgård, Senjahopen, Mefjordvær, Ersfjord, Steinfjord, Skaland. Ring 91 33 37 55.
  • Senja Vest, vaktområder: Hamn,  Finnsæter, Gryllefjord, Torsken,  Sifjord, Medby, Grunnfarnes, Vesterfjell, Solli, Bryggerhaug. Ring 96 63 44 85.
  • Senja Sentrum og omegn, vaktområder Finnsnes, Silsand, Rossfjord, Gibostad, Tranøy Sør. Ring 90 69 56 03.

Vakttelefoner kommunale veier – Vintersesongen fom. 1. november tom. 15. mai

  • Feil meldes til Servicetorget på telefon 77 87 10 00 eller 96 62 53 95 i ordinær arbeidstid.
  • Ved akutte hendelser etter kl.15.30, kan du ringe vakttelefon 45 34 30 80.

Feil kan være manglende brøyting og strøing, fare for flom på vei eller veilys som er gått.

Merk: Vakttelefon for feilmeldinger utenom vintersesongen, håndteres av Vann og avløp.