Seksjonering, deling og oppmåling

Seksjonering, deling og oppmåling

Søknader og veiledning

For alle søknader innen seksjonering, deling og oppmåling sendes ferdig søknad til oss på e-postadresse: post@senja.kommune.no

Via post sendes søknader til adressen: Senja kommune, Pb. 602, 9306 Finnsnes. Søknaden kan også leveres i kommunens servicetorg. 

Ved spørsmål om seksjonering og oppmåling, ta kontakt med våre saksbehandlere via kommunens servicetorg på telefon: 77 87 10 00.

I oversikten under finner du veiledning for søkeprosesser innen seksjonering, deling og oppmåling. Trykk på det tema du trenger veiledning for.

Priser

Det er gebyrer for saksbehandling og oppmåling. For oppdaterte priser må du se kommunens prisregulativ som årlig justeres. I dokumentet under finner du de gjeldende satser for gebyrer og priser: 

 Pris- og gebyrregulativ Senja kommune (PDF, 812 kB)

Seksjonering, deling og oppmåling