Her kan du ta vaksine mot influensa og korona i november

Har du ikke fått vaksinert deg ennå? Senja kommune tilbyr fortsatt vaksine både mot influensa og korona.

Vaksine for korona og influensa kan tas samtidig. 

Influensavaksinen koster 150 kr, barn under 18 år er gratis. Koronavaksinen er gratis. 

Helsestasjonene i Senja tilbyr vaksinering for barn under 12 år i risikogruppe. Barn over 12 år og i risikogruppe får voksendose og kan møte på Distriktsmedisinsk senter Midt-Troms. Det samme gjelder også for å ta influensavaksinen. 

Vaksinasjonsdager mot korona og influensa 

Møt opp på venterommet til Senjalegen Finnsnes/Distriktsmedisinsk senter Midt-Troms, Helsesenterveien 30-32, Finnsnes. 

Det er drop-in, ingen timebestilling: 

 • Torsdag 02.11.23 kl. 15.00-19.00
 • Torsdag 09.11.23 kl. 15.00-19.00
 • Torsdag 16.11.23 kl. 15.00-19.00
 • Torsdag 23.11.23 kl. 15.00-19.00

Hvem bør vaksinere seg mot influensa

Nær 1,6 million mennesker i Norge tilhører grupper med økt risiko for alvorlig influensasykdom.

Personer i følgende risikogrupper, bør ta influensavaksine årlig: 

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder (kronologisk alder) til 5 år
 • Barn og voksne med:
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma),
  • hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk),
  • diabetes type 1 og 2
  • leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft
  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (f.eks. personer med medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik som ikke er klassifisert annet sted)

I tillegg anbefaler vi influensavaksine til

Hvem bør vaksinere seg mot korona

Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler at følgende grupper bør ta en ny oppfriskningsdose med koronavaksine, før høst/vintersesong 2023/24:

 • personer i aldersgruppen 65 år og eldre, og sykehjemsbeboere
 • personer i aldersgruppen 18-64 år som inngår i en risikogruppe
 • ungdom i aldersgruppen 12-17 år med alvorlig grunnsykdom
 • barn 6 måneder–11 år med alvorlig grunnsykdom dersom barnets lege vurderer dette som viktig 
 • gravide i 2. og 3. trimester. Vaksinasjon i 1. trimester kan vurderes dersom den gravide har tilleggssykdommer som gir ytterligere økt risiko. 

Nyttig informasjon