Ånderdalen nasjonalpark

Senja er en nasjonalparkkommune og nasjonalparken er til for alle. Her finner du et tilnærmet urørt naturområde med opprinnelig furuskog, bjørkeskog og et fjell- og fjordlandskap, karakteristisk for ytre deler av Troms.

Friluftslivsområdet er mye brukt av våre innbyggere med og uten besøk og turister, og byr på et mangfold av naturopplevelser!

Det er flere innfallsporter og startpunkt inn, som er tilrettelagt med parkering, informasjonsskilt, rasteplasser, turstier tilrettelagt for rullestolbrukere, gapahuk og sanitæranlegg. 

Nyttig informasjon

Artikkelliste