Ånderdalen nasjonalpark

Senja er en nasjonalparkkommune og nasjonalparken er til for alle. Her finner du et tilnærmet urørt naturområde med opprinnelig furuskog, bjørkeskog og et fjell- og fjordlandskap, karakteristisk for ytre deler av Troms.

Turstier er tilrettelagt for rullestolbrukere. Kari H. Slaattelid

Friluftslivsområdet er mye brukt av våre innbyggere med og uten besøk og turister, og byr på et mangfold av naturopplevelser!

Det er flere innfallsporter og startpunkt inn, som er tilrettelagt med parkering, informasjonsskilt, rasteplasser, turstier tilrettelagt for rullestolbrukere, gapahuk og sanitæranlegg. 

Her kan du også lese om Masterplanen for Senjaregionen,  som attraktivt og bærekraftig reisemål.

Informasjon om Ånderdalen

Artikkelliste