Om Senja brann og redning

Senja brann og redning har innledet samarbeid med Målselv og Balsfjord kommuner, om salg av brannsjef og forebyggende oppgaver. Vakthavende brannsjef dekker kommunene Senja, Målselv og Balsfjord.

Om oss

Brannvesenet ledes av brannsjef og er organisert i to avdelinger med leder:

 • Forebyggende avdeling, med leder forebyggende. Kommunens feievesen inngår også forebyggende avdeling
 • Beredskap, med leder beredskap

Finnsnes hovedbrannstasjon ble bygd ny i 2019 og er bemannet med brannsjef,  leder forebyggende og leder beredskap sammen med feievesenet.  Brannvesenet disponerer totalt 130 personer fordelt over de forskjellige stedene i kommunen.

Vi har deltidsbemannede stasjoner i Rossfjord, Kårvikhamn, Gibostad, Botnhamn, Husøy, Fjordgård, Senjahopen, Skaland, Gryllefjord, Medby, Stonglandseidet og Solli.  I tillegg finnes deltidsmannskaper og branndepot ved Flakkstadvåg. 

 • Finnsnes brannstasjon har dreiende 4-delt hjemmevakt kveld og helg,  og ett mannskap på totalt 16 personer.
 • De øvrige stasjonene/områdene har ingen hjemmevaktberedskap. Ved disse finnes følgende antall mannskap: Rossfjord (11), Kårvikhamn (6), Gibostad (9), Botnhamn (10), Husøy (8), Fjordgård (8), Senjahopen (8), Skaland (8), Gryllefjord (12), Medby (10), Stonglandseidet (8), Sollid (8) og Flakkstadvåg (8).

Kontaktinformasjon

 • NØD ringes inn på 110
 • Vakttelefon vakthavende brannsjef, for andre henvendelser enn nød telefon 90 47 51 62
 • Brannsjef:  Arnstein Smevik, telefon 90 56 99 62
 • Avdelingsleder forebyggende: Christian Andreassen, telefon 97 52 19 13
  • Seksjonsleder feie- og boligtilsyn: Steinar Abrahamsen, telefon 47 45 39 32
 • Avdelingsleder beredskap: Erik Jensen, telefon: 47 46 26 23

Besøksadresse: Helsesenterveien 5, 9300 Finnsnes, e-post: brann@senja.kommune.no og postadresse: Senja kommune, Pb. 602, 9306 Finnsnes.

Nyttige informasjonslenker

Artikler om Senja brann og redning