KORONA:

For siste nytt om koronasituasjonen i kommunen, og for generell informasjon og spørsmål om korona,  se vår temaside og nyhetsside i lenkene under. 

Temaside - koronavirus Nyhetsside - koronavirus

Kommunal bolig, bostøtte og startlån

Kommunal bolig, bostøtte og startlån

Om du har problemer med å skaffe bolig på grunn av økonomi, helse eller andre forhold, kan du søke om å få leie en kommunal bolig. Har du har lav inntekt og høye boutgifter kan du også søke kommunen om bostøtte. Ønsker du å kjøpe bolig, men ikke får lån i vanlig bank eller har mulighet for å spare, kan du søke om startlån.

Kommunal bolig

Kommunen har flere boliger til utleie for ulike behov. Det kan for eksempel være for kommunalt ansatte, vanskeligstilte på boligmarkedet eller førstegangsbosatte flyktninger.

Søknad om kommunal bolig

For spørsmål og veiledning kan du kontakte kommunens boligkontor.

Bostøtte

I samarbeid med Husbanken kan kommunen gi deg støtte til betaling av boutgifter. Alle over 18 år kan søke om bostøtte, unntatt studenter og personer i førstegangstjeneste. Du kan likevel søke hvis du:

  • Er student med barn
  • Er student uten barn og studiet er en del av offentlig arbeidsrettet tiltak
  • Er under 18 år og har egne barn

Du må bo i boligen du søker om hjelp til å betale leie for, og det stilles krav til hvilken type bolig det gis støtte for. Det stilles også krav til øvre inntektsgrense for deg som søker.

Mer informasjon om bostøtte finner du på husbanken.no

Digitalt søknadsskjema fra Husbanken

For spørsmål og veiledning kan du kontakte kommunens boligkontor.

Søknad

Du kan søke bostøtte elektronisk og på papir, men behandlingen går raskere hvis du gjør det elektronisk.

Søknadsfristen er den 25. hver måned, og du skal få svar innen den 20. neste måned.

Søk om bostøtte

Hvis du sender søknad på papir sendes den til boligkontoret.

Startlån

For deg som ikke får vanlig boliglån eller har vanskeligheter med å bli boende i boligen din, kan startlån kan være en inngangsmulighet til boligmarkedet. Har du lav inntekt kan startlånet også kombineres med tilskudd eller bostøtte.

For å få startlån må du:

  • Mangle nødvendig egenkapital
  • Ha betjeningsevne til å kunne nedbetale lånet
  • Ha fast og forutsigbar inntekt i rimelig tid fremover. Også midlertidig inntekt med rimelig forutsigbarhet kan godkjennes for startlån

Mer informasjon om startlån finner du på husbanken.no

For spørsmål og veiledning kan du kontakte kommunens boligkontor.

Søknad

Du kan søke startlån elektronisk og på papir, men behandlingen går raskere hvis du gjør det elektronisk. Hvis du får avslag kan du klage innen 3 uker.

Søk startlån

Økonomisk rådgiving

NAV Senja-Sørreisa tilbyr økonomisk rådgivning til alle i kommunen som har økonomiske problemer og ønsker hjelp. Tilbudet er gratis, men du må sende en søknad om økonomisk rådgivning (PDF, 48 kB) til NAV.