Kommunal bolig, bostøtte og startlån

Om du har problemer med å skaffe bolig på grunn av økonomi, helse eller andre forhold, kan du søke om å få leie en kommunal bolig.

Boligkontoret i Senja kommune hjelper deg, i samarbeid med Husbanken og NAV.

Har du lav inntekt og høye boutgifter kan du også søke kommunen om bostøtte. 

Ønsker du å kjøpe bolig, men ikke får lån i vanlig bank eller har mulighet for å spare, kan du søke om startlån. I Senja kommune gis også tilskudd til tilpasning av bolig.  

Kommunal bolig

Kommunen har flere boliger til utleie for ulike behov. Det kan for eksempel være for kommunalt ansatte, vanskeligstilte på boligmarkedet eller førstegangsbosatte flyktninger.

Søknadsskjema og retningslinjer

For spørsmål og veiledning kan du kontakte kommunens boligkontor.

Bostøtte fra kommunen

I samarbeid med Husbanken kan kommunen gi deg støtte til betaling av boutgifter.

Alle over 18 år kan søke om bostøtte, unntatt studenter og personer i førstegangstjeneste. Du kan likevel søke hvis du:

  • Er student med barn
  • Er student uten barn og studiet er en del av offentlig arbeidsrettet tiltak
  • Er under 18 år og har egne barn

Du må bo i boligen du søker om hjelp til å betale leie for, og det stilles krav til hvilken type bolig det gis støtte for. Det stilles også krav til øvre inntektsgrense for deg som søker.

Mer informasjon om bostøtte, og elektronisk søknad om bostøtte finner du på Husbankens nettside under:

Søknadsskjema og retningslinjer

Du kan søke bostøtte elektronisk og på papir, men behandlingen går raskere hvis du gjør det elektronisk.

Søknadsfristen er den 25. hver måned, og du skal få svar innen den 20. neste måned.

For spørsmål og veiledning kan du kontakte kommunens boligkontor.

Startlån og tilskudd fra kommunen

For deg som ikke får vanlig boliglån eller har vanskeligheter med å bli boende i boligen din, kan startlån kan være en inngangsmulighet til boligmarkedet.

Har du lav inntekt kan startlånet også kombineres med tilskudd eller bostøtte.

Startlån kan også gis til utbedring og tilpassing av bolig, for eksempel til eldre eller personer med nedsatt funksjonsevne. 

For å få startlån må du:

  • Mangle nødvendig egenkapital
  • Ha betjeningsevne til å kunne nedbetale lånet
  • Ha fast og forutsigbar inntekt i rimelig tid fremover. Også midlertidig inntekt med rimelig forutsigbarhet kan godkjennes for startlån

Se informasjon om startlån og tilskudd fra kommunen hos Husbanken for fullstendig oversikt

Mer informasjon om startlån og tilskudd til for eksempel tilpassing - husbanken.no

For spørsmål og veiledning kan du kontakte kommunens boligkontor på e-post eller telefon.

Søknad om startlån og tilskudd fra kommunen

Det er Husbanken som administrerer startlånordningen. 

Du kan søke startlån og tilskuddsordningen digitalt og på papir. Behandlingen går raskere om du gjør det digitalt.

Hvis du får avslag, kan du klage innen 3 uker.

Økonomisk rådgiving

NAV Senja/Sørreisa tilbyr økonomisk rådgivning til alle i kommunen som har økonomiske problemer og ønsker hjelp.

Tilbudet er gratis, men du må sende en søknad om økonomisk rådgivning til NAV. (PDF, 48 kB) 

Kontaktinformasjon

For spørsmål og veiledning kan du kontakte kommunens boligkontor:

Alle søknads-og informasjonslenker