Publikumsportal for feilmelding

Vi har etablert en digital portal, hvor du som innbygger kan melde i fra om feil eller mangler du har observert på vei, overvann, gatelys, skilt eller parkanlegg i Senja kommune.

Publikumsportalen for å registre hendelser, feil og mangler - Klikk her!

Vi ønsker å bli enda bedre!

Publikumsportalen du melder inn i, gir oss på Vann, avløp og vei viktig informasjon om oppståtte hendelser.

Det gir oss bedre muligheter for å gi deg tilbakemelding, og rask utbedring dersom vi vurderer at det er nødvendig.

Om du har observert noe som kan medføre fare for liv og helse, ring telefon 77 87 10 00.

Hva er publikumsportalen

Dette er en publikumsportal for innbyggere, som heter Citizen, hvor du kan melde inn hendelser, feil og mangler ved kommunens anlegg og ansvarsområder, som er definert under kategoriene i portalen.

Merk! Ønsker du saksbehandling, må du fortsatt gjøre en skriftlig henvendelse via post@senja.kommune.no eller brev til Senja kommune, pb. 602, 9306 Finnsnes.

Hvordan melder du inn

Løsningen for å melde inn feil eller mangler du har observert på vei, overvann, gatelys, skilt eller parkanlegg, er enkel å bruke.

Gatelys

Senja kommune har ansvaret for ca. 8 000 gatelys.

Det er vanskelig for kommunen å til enhver tid ha oversikt over status på hver av disse, så vi ønsker spesielt å få inn eventuelle feilmeldinger på dette i publikumsportalen.

Av hensyn til ressursene våre, må vi prioritere utbedring etter denne rekkefølgen:

  1. Strekningsbrudd
  2. Skolevei, fotgjengeroverganger og lignende
  3. Tre eller flere mørke punkter på samme strekning
  4. Områdevis utbedringer ved flere mørke punkter i samme område