Nyttig informasjon

Vi lanserte nytt intranett 10. april 2024, en praktisk inngangsport for deg som er ansatt i Senja kommune! Der finner du interne nyheter, relevant informasjon og nyttige lenker du trenger i jobben.

Vi beholder informasjonen under på denne siden en stund, til du blir vant med å bruke intranett. 

Du finner samme informasjon her på intranett.

Arbeidsverktøy for ansatte i Senja kommune

Webmail E-posttilgang når du ikke er på kontoret.

Ressursstyring Web i Visma.

MinVisma Her finner du blant annet din lønnsslipp.

Compilo er vårt kvalitetssystem hvor du finner rutinebeskrivelser, viktige dokumenter og prosesser for alle tjenesteområdene våre, kan melde avvik, med mer.

Kommunekart Proff er kommunens interne innsynsløsning for kart. Du må være registrert som bruker for å kunne logge inn. Kontakt Roger Skog ved behov for konto.

Kommunekart er kommunens innsynsløsning for kart som kan benyttes uten pålogging.

Intern utlysning av stillinger Skjema i Visma for intern utlysning av stillinger.

Nullstill ditt passord Hvordan du får tilgang til kontoen din, hvis du har glemt passord eller ønsker å skifte passord.

Intranett Alle ansatte - Sharepoint Viktig informasjon til alle ansatte, maler, grafisk profil, etc.

Grafisk profil Designmanual som forteller hvordan du eller en leverandør skal bruke logo, maler, logo, fotos til digitalt bruk og på papir.

Kommunikasjonsplan 2022-2025 (PDF, 372 kB) Senja kommune sin kommunikasjonsplan under-bygger kommunen sin overordnede strategi for å møte framtidens utfordringer i Kommuneplanens samfunnsdel (PDF, 11 MB) 2020-2032. 

Kommunikasjonsplakaten i Senja kommune (PDF, 109 kB).

Opplæring, hjelp og fjernhjelp - Digitale verktøy

Opplæring i bruk

Trenger du opplæring eller oppfriskning i bruk av digitale verktøy, ta kontakt med din nærmeste leder som vil følge deg opp.  

Det kan være opplæring eller kurs i bruk av for. eks. hjemmesiden, Sharepoint, Teams, Compilo, Visma, Profil eller andre programmer du bruker i hverdagen. 

IKT Helpdesk, kun for ansatte

Trenger du hjelp med pc, programvare eller lignende? Send en detaljert beskrivelse av problemet og send til IKT Helpdesk på helpdesk@senja.kommune.no.

Om du har et kritisk problem som det haster med å få løst, kan du ringe IKT Helpdesk 77 87 10 20 

Fjernhjelp

IKT Helpdesk kan i samarbeid med deg, også gå inn på PC´en din for å avklare hva som er problemet og evt. løse det. Det kalles fjernhjelp.

Last ned lenke til fjernhjelp hos IKT Helpdesk