Utvalg for helse og omsorg

Utvalg for helse og omsorg

Møteplan, sakspapirer og protokoller for utvalget finner du i vår møtekalender i lenken under. For å få opp dokumenter velger du datoen for møtet i kalendervisningen. Dokumenter publiseres 10 dager før møter. 

Møtekalender - Utvalg for helse og omsorg

Utvalgets faste medlemmer

Leder: Martin Ness (Ap) – martin.ness@senja.kommune.no

Nestleder: Per Inge Søreng (KrF) – per.inge.soreng@senja.kommune.no

Anne Kaja Knutsen (Ap) – anne.kaja.knutsen@senja.kommune.no 

Astrid Kolbeinsen (Ap) – Astrid.Kolbeinsen@senja.kommune.no

Sverre Pedersen (Ap) – Sverre.Pedersen@senja.kommune.no

Wivi Jakobsen (Sp) – wivi.jakobsen@senja.kommune.no

Knut-Ole Rabbmo (Sp) – knut.ole.rabbmo@senja.kommune.no

Alf Nylund (Sp) – alf.nylund@senja.kommune.no

Jostein Arild Hansen (Senjalista) – jostein.arild.hansen@senja.kommune.no

Sissel Haugslien (H) – sissel.haugslien@senja.kommune.no

Jorhill Andreassen (H) – jorhill.andreassen@senja.kommune.no

Utvalgets ansvar og myndighet

All myndighet er i utgangspunktet lagt til kommunestyret., men for å avlaste kommunestyret med underordnede og daglige gjøremål, og sikre en effektiv forvaltning, delegeres noe myndighet til andre politiske organ og rådmannen. Gjennom reglementet får andre organ og roller legitimitet til å ta beslutninger på vegne av kommunestyret.

Delegeringsreglementet viser delegering av myndighet fra kommunestyret til andre politiske organ, samt delegering av myndighet fra politiske organer til rådmannen. Se lenken under: 

KF Delegering

Video av utvalgsmøte

Avhengig av koronasituasjonen kan noen møter i folkevalgte organer av holdes som fjernmøter, det vil si videomøter. I de tilfeller fjernmøter i folkevalgte organer ikke strømmes direkte til allmenheten gjennom media, gjøres det opptak av møtet for senere publisering. Under finner du opptak av møter i Utvalg for helse og omsorg i Senja kommune, som er gjennomført på denne måten.