Planer, strategier, reglement og forskrifter

Kommunens arbeid styres av politisk vedtatte strategier, planer, regler og forskrifter. I denne oversikten finner du politiske og administrative styringsdokumenter for Senja kommune. Du finner også lenke til forskrifter som gjelder i kommunen.

Politikk og organisasjon

Økonomi

Tidligere økonomiplaner: 

Beredskap

Kommuneplaner og kommunedelplaner

Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel. Kommuneplanens samfunnsdel er et styringsdokument for kommunens prioriteringer og beskriver muligheter, satsingsområder og utfordringer kommunen har definert. 

Arealdelen av kommuneplanen inneholder hovedtrekk for hvordan arealene skal brukes, og hva som gjelder av regler for bruk av arealene. Områder planlegges også mer i detalj med reguleringsplaner og kommunedelplaner for arealer. 

Forskrifter

Lokale forskrifter beskriver rettigheter og plikter både for privatpersoner og virksomheter innenfor bestemte områder. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget. I lenken under finner du vedtatte lokale forskrifter i Senja kommune. 

Barn og skole

Vedtekter SFO

Regler for utlån av lærebrett skole (PDF, 145 kB)

Vedtekter barnehage (PDF, 250 kB)

Meld fra om mobbing

Beredskapsteam mot mobbing i skolen - Informasjonshefte

Idrett, kultur og frivillighet

Næring

Helse og omsorg

Bolig og bygg