Sentrale planer og styringsdokumenter

Kommunens arbeid styres av politisk vedtatte strategier, planer, regler og forskrifter.

I denne oversikten finner du politiske og administrative styringsdokumenter for Senja kommune. 

Du finner også lenke til forskrifter som gjelder i kommunen.

Politikk og organisasjon

Økonomi

Beredskap

Her finner du Senja kommunes beredskapsplaner.

Kommuneplaner og kommunedelplaner

Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel.

Kommuneplanens samfunnsdel 2020-2032 (PDF, 11 MB) er et styringsdokument for kommunens prioriteringer og beskriver muligheter, satsingsområder og utfordringer kommunen har definert. 

Arealdelen av kommuneplanen og andre planer som gjelder kommunens arealer inneholder hovedtrekk for hvordan arealene skal brukes og hva som gjelder av regler for bruk av arealene. 

Områder planlegges også mer i detalj med reguleringsplaner og kommunedelplaner for arealer. 

Forskrifter

Lokale forskrifter beskriver rettigheter og plikter både for privatpersoner og virksomheter innenfor bestemte områder. 

De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget. 

Her finner du vedtatte lokale forskrifter Senja i Lovdata.

Barn og skole

Idrett, kultur og frivillighet

Næring

Strategisk næringsplan bygger på tidligere planer fra de tidligere kommunene som siden 2020 utgjør Senja, kommuneplanens samfunnsdel samt regional næringsplan for Midt-Troms.

Senja kommune skal være en sentral samfunns‐ og næringsutvikler og sørge for verdiskaping og vekst i alle deler av kommunen. 

Helse og omsorg

Bolig og bygg

Andre planer