Utvalg for oppvekst og kultur

Utvalg for oppvekst og kultur

Møteplan, sakspapirer og protokoller for utvalget finner du i vår møtekalender i lenken under. For å få opp dokumenter velger du datoen for møtet i kalendervisningen. Dokumenter publiseres 10 dager før møter. 

Møtekalender - Utvalg for oppvekst og kultur

Utvalgets faste medlemmer

Leder: Elin Byberg (H) – elin.byberg@senja.kommune.no

Nestleder: Regine Solli (Sp) – Regine.Solli@senja.kommune.no

Bjørn Richard Pedersen (Sp) – bjorn.richard.pedersen@senja.kommune.no

Sarah J. Hansen (Sp) – sarah.johanne.hansen@senja.kommune.no

Rolf Bjørnar Tøllefsen (H) – rolf.bjornar.tollefsen@senja.kommune.no

Tonni Nylund (FrP) – tonni.nylund@senja.kommune.no

Aleksander Uteng (Ap) – aleksander.uteng@senja.kommune.no

Nicklas Simonsen (Ap): nicklas.johansen@senja.kommune.no

Jan Harald Jansen (Ap) – jan.harald.jansen@senja.kommune.no

Gunn Knörr (SV)  – Gunn.Knorr@senja.kommune.no

Elisabeth Rognli (Senjalista) – elisabeth.bjornhaug.rognli@senja.kommune.no

Utvalgets ansvar og myndighet

All myndighet er i utgangspunktet lagt til kommunestyret., men for å avlaste kommunestyret med underordnede og daglige gjøremål, og sikre en effektiv forvaltning, delegeres noe myndighet til andre politiske organ og rådmannen. Gjennom reglementet får andre organ og roller legitimitet til å ta beslutninger på vegne av kommunestyret.

Delegeringsreglementet viser delegering av myndighet fra kommunestyret til andre politiske organ, samt delegering av myndighet fra politiske organer til rådmannen. Se lenken under: 

KF Delegering

Video av utvalgsmøte

Avhengig av koronasituasjonen kan noen møter i folkevalgte organer holdes som fjernmøter, det vil si videomøter. I de tilfeller fjernmøter i folkevalgte organer ikke strømmes direkte til allmenheten gjennom media, gjøres det opptak av møtet for senere publisering. Under finner du lenker til opptak av møter i Utvalg for oppvekst og kultur i Senja kommune, som er gjennomført på denne måten.