Tilskudd til større kulturarrangementer og festivaler i Senja

I kommunestyremøtet 11. mai 2023 vedtok politikerne retningslinjene for tilskudd til større kulturarrangementer og festivaler. Søknadsfristen er 1. april.

Kultur- og idrettsfeltet i Senja kommune gjennomfører mange arrangementer i løpet av året, og har tidligere ikke hatt egen tilskuddsordning for dette. 

Dette med unntak av kulturmidler, som hovedsakelig er innrettet som et virkemiddel for å understøtte de jevnlige driftsoppgavene.

Støtter frivilligheten

Kommunen ønsker at det skal være et bredt og godt kulturtilbud i hele kommunen, som vil føre til bolyst.

En slik tilskuddsordning vil legge til rette for godt tilbud i hele kommunen.

  • Tilskuddet skal gis som støtte for lag og foreninger som arrangerer større arrangementer i Senja kommune.
  • Tilskuddsordningen fordeles med kr 400 000 basert på politisk beslutning, og kr 100 000 basert på administrativ beslutning. Dette muliggjør en hurtigere behandling av søknader som omhandler mindre omfattende arrangementer, og vil bidra til smidig saksgang.

Søk om tilskudd til større kulturarrangementer og festivaler

Nyttige lenker