Senja kommune

Barnehager i Senja kommune

Barnehager i Senja kommune

Senja kommune har et variert barnehagetilbud med både kommunale og private barnehager. Kommunen har full barnehagedekning. Opptaket til barnehage er samordnet.

Barnehagene i Senja kommune er delt inn i to områder, og disse er Barnehager Senja nord og Barnehager Fastland og Senja sør. For de kommunale barnehagene kan virksomhetsleder for områdene kontaktes. Se lenken under. 

  • Virksomhetsleder Fastland og Senja sør, Toril Sissel Bjørkli,  e-post og mobil
  • Virksomhetsleder Senja nord, Merete Henriksen, e-post og mobil

Når du trykker på barnehagene under finner du kontaktinformasjon til avdelingsleder/styrer i hver barnehage.