KORONA:

For siste nytt om koronasituasjonen i kommunen, og for generell informasjon og spørsmål om korona,  se vår temaside og nyhetsside i lenkene under. 

Temaside - koronavirus Nyhetsside - koronavirus

Barnehager i Senja kommune

Barnehager i Senja kommune

Senja kommune har et variert barnehagetilbud med både kommunale og private barnehager. Kommunen har full barnehagedekning. Opptaket til barnehage er samordnet.

Barnehagene i Senja kommune er delt inn i tre områder; fastlandet, nord og sør. For de kommunale barnehagene kan virksomhetslederne for områdene kontaktes. Når du trykker på barnehagene under finner du også kontaktinformasjon til avdelingsleder/styrer i hver barnehage. 

  • Virksomhetsleder Senja fastland; Toril Bjørkli

Telefon: 95 27 25 61 

E-post: toril.bjorkli@senja.kommune.no

  • Virksomhetsleder Senja nord; Merete Henriksen

Telefon: 92 41 35 16

E-post: merete.henriksen@senja.kommune.no

  • Virksomhetsleder Senja sør; Inger Rydningen

Telefon: 95 07 56 88

E-post: inger.marie.rydningen@senja.kommune.no

 

Barnehager fastlandet - kommunal

Barnehager fastlandet - privat

 

Barnehager Senja nord - kommunal

Barnehager Senja nord - privat

 

Barnehager Senja sør - kommunal