KORONA:

Testing ved mistanke - Senja kommune har teststasjon for koronatesting. Tester må fortsatt avtales på forhånd for å sette opp time. Les mer om teststasjonen og kontaktinformasjon på denne lenken.

På våre temasider om korona kan du lese oppdatert informasjon om koronaviruset og tiltak fra kommunen og nasjonale myndigheter.

Temaside - koronavirus 

Barnehager i Senja kommune

Barnehager i Senja kommune

Senja kommune har et variert barnehagetilbud med både kommunale og private barnehager. Kommunen har full barnehagedekning. Opptaket til barnehage er samordnet.

Barnehagene i Senja kommune er delt inn i tre områder; fastlandet, nord og sør. For de kommunale barnehagene kan virksomhetslederne for områdene kontaktes. Når du trykker på barnehagene under finner du også kontaktinformasjon til avdelingsleder/styrer i hver barnehage. 

  • Virksomhetsleder Senja fastland; Toril Bjørkli

Telefon: 95 27 25 61 

E-post: toril.bjorkli@senja.kommune.no

  • Virksomhetsleder Senja nord; Merete Henriksen

Telefon: 92 41 35 16

E-post: merete.henriksen@senja.kommune.no

  • Virksomhetsleder Senja sør; Inger Rydningen

Telefon: 95 07 56 88

E-post: inger.marie.rydningen@senja.kommune.no

 

Barnehager fastlandet - kommunal

Barnehager fastlandet - privat

 

Barnehager Senja nord - kommunal

Barnehager Senja nord - privat

 

Barnehager Senja sør - kommunal