Barnehager i Senja kommune

Senja kommune har et variert barnehagetilbud med både kommunale og private barnehager. Kommunen har full barnehagedekning, og opptaket til barnehage er samordnet.

Barnehagestyrerne i Senja, med virksomhetslederne Toril Bjørkli og Merete Henriksen i front. Kari H. Slaattelid

Barnehagene i Senja kommune er delt inn i to områder, og disse er Barnehager Senja nord og Barnehager Fastland og Senja sør

For de kommunale barnehagene, kan virksomhetsleder for områdene kontaktes om du har spørsmål:

  • Virksomhetsleder Fastland og Senja sør, Toril Sissel Bjørkli,  e-post og mobil.
  • Virksomhetsleder Senja nord, Merete Henriksen, e-post og mobil.

Når du trykker på barnehagene under, finner du kontaktinformasjon til avdelingsleder/styrer i hver barnehage.