Barn som pårørende - få mer innsikt

Mange barn som er pårørende, får ikke tilstrekkelig informasjon til å forstå foreldrenes sykdom og konsekvensene av den. Universitetssykehuset i Nord-Norge arrangerer fagdag 21. mars - fysisk og på teams - med tema Barn som pårørende.

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Målgruppen er ansatte i UNN, Distriktsmedisinsk senter på Finnsnes, barneansvarlige, ansatte i kommuner, studenter/elever og andre.

Tid og sted

Tirsdag 21. mars kl. 08.15-15.30, Store auditorium/AUD UNN A5 for ansatte i UNN og Teams for alle.

Program og påmelding - Fagdag 21.03.23 Barn som pårørende - UNN (PDF, 375 kB)

Hvorfor delta på denne fagdagen?

Barn har rett til å få forklart situasjonen på en slik måte at de forstår.

Helsepersonell har et pålagt ansvar for barn som pårørende, og her er det viktig med et kontinuerlig fokus på tema.

Forskning viser blant annet at:

  • Barn som pårørende har behov for å snakke om situasjonen sin.
  • Mange barn som pårørende får ikke tilstrekkelig informasjon til å forstå forelderens sykdom og konsekvensene av den.
  • En andel barn som pårørende tar eller får vesentlig mer omsorgsoppgaver og husarbeid enn det som er vanlig for alderen. De bruker mye tid på oppgavene, og opplever det som stressende og belastende.
  • Kartlegging av barn som pårørende er avgjørende, for å kunne vurdere barnas behov for informasjon og oppfølging. Barna og de voksne rapporterer forskjellig om barnas situasjon (FHI)

Forskning om barn som pårørende - Helsedirektoratet

Loven gir barn som er pårørende rettigheter - Sykepleien.no