Fagdagen for hele barnehageområdet engasjerte

Forrige fredag arrangerte virksomhetslederne for barnehager i Senja kommune fagdag for alle ansatte i barnehagene, med tema arbeidsmiljø og nærvær.

Totalt har kommunen 180 ansatte i de 17 kommunale barnehagene, og alle barnehagene var representert på fagdagen.

- Arbeidsmiljø og nærvær er et tema hele kommunen har et stort fokus på, forteller Merete Henriksen, virksomhetsleder Barnehager Senja nord.

Rådmann Hogne Eidissen åpnet fagdagen.

Barnehagene var godt representert på fagdagen. Senja kommune har totalt 180 ansatte i de 17 kommunale barnehagene.

- Vi var så heldige å få med oss kiropraktor Per Nymann Andersen, til å holde et forrykende foredrag om temaet, forteller Merete Henriksen.

Foredragsholder Per Nymann Andersen fra Helsehuset Midt-Troms, engasjerte og motiverte deltakerne på en helt spesiell måte.

Per-Arne Andreassen, rådgiver i personalavdelingen i Senja kommune, redegjorde for retningslinjer og rutiner i Senja kommune ved sykefravær, 

Innspill til handlingsplan for barnehagene

Ansatte i hver barnehage jobbet deretter videre i grupper, rundt hva de ønsker å bevare og forbedre i eget arbeidsmiljø.

- Resultatet fra gruppearbeidene skal munne ut i en egen handlingsplan for hver barnehage, sier Toril Bjørkli, virksomhetsleder for Barnehager Fastland og Senja sør.  

Arbeidsmiljø og stabilitet i personalet er viktig for kvaliteten, på det tilbudet vi gir til brukerne våre, poengterer hun.

Fv. Merete Henriksen, virksomhetsleder, Barnehagene Senja nord og Toril Bjørkli, virksomhetsleder, Barnehagene Fastland og Senja sør. Foto Kari H. Slaattelid/Senja kommune.