Detaljregulering for Vasshaug utleiehytter - PLAN ID: 1927201902

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Utvalg for plan, næring og drift i Tranøy kommune har i sak 88/19, den 13.12.19 fattet vedtak.

Forslag til detaljregulering for Vasshaugen utleiehytter med planbeskrivelse og planbestemmelser datert 04.12.19, ikke datert plankart mottatt 24.11.19 (Plan ID: Detaljregulering for Vasshaugen utleiehytter-2019-002) legges med dette ut til offentlig ettersyn og planforslaget sendes til høringsinstansene.

Vedtakene er gjort med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 12-11 for behandling i samsvar med Plan- og bygningslovens § 12-10.

Eventuelle høringsmerknader og uttalelser til offentlig ettersyn merkes med «plannavn» og sendes til: post@senja.kommune.no eller Senja kommune, Pb 602, 9306 Finnsnes.

Høringsfrist: 10. mars 2020

Les dokumentet her: