KORONA:

Testing ved mistanke - Senja kommune har teststasjon for koronatesting. Tester må fortsatt avtales på forhånd for å sette opp time. Les mer om teststasjonen og kontaktinformasjon på denne lenken.

På våre temasider om korona kan du lese oppdatert informasjon om koronaviruset og tiltak fra kommunen og nasjonale myndigheter.

Temaside - koronavirus 

Detaljregulering for Vasshaug utleiehytter - PLAN ID: 1927201902

Detaljregulering for Vasshaug utleiehytter - PLAN ID: 1927201902

Utvalg for plan, næring og drift i Tranøy kommune har i sak 88/19, den 13.12.19 fattet vedtak.

Forslag til detaljregulering for Vasshaugen utleiehytter med planbeskrivelse og planbestemmelser datert 04.12.19, ikke datert plankart mottatt 24.11.19 (Plan ID: Detaljregulering for Vasshaugen utleiehytter-2019-002) legges med dette ut til offentlig ettersyn og planforslaget sendes til høringsinstansene.

Vedtakene er gjort med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 12-11 for behandling i samsvar med Plan- og bygningslovens § 12-10.

Eventuelle høringsmerknader og uttalelser til offentlig ettersyn merkes med «plannavn» og sendes til: post@senja.kommune.no eller Senja kommune, Pb 602, 9306 Finnsnes.

Høringsfrist: 10. mars 2020

Les dokumentet her: