Fastsettelse av grense elv/sjø i Målselv og Senja - Høringsfrist 18. januar 2024

I høring om ny grense elv/sjø i Målselv viser Statsforvalteren i Troms og Finnmark til brev fra Miljødirektoratet, 5. mai 2023, hvor de ber Statsforvalteren fastsette ny grense mellom elv og sjø i Målselv.  Dette berører også Senja, som grenser mot Målselva og Målselvfjorden.

Statsforvalteren sender nå forslag til fastsettelse av juridisk grense mellom elv og sjø i Målselv, på høring og offentlig ettersyn i 6 uker. Forslaget til beslutning finner du her.

Høringssvar fra Utvalg for samfunnsutvikling i Senja kommune 09.12.2023, sak 151/2023 - Høring om ny grense sjø/elv for Målselvvassdraget og Målselva.

Har du innspill

Frist for innspill er 18.  januar 2024. Innspill sendes til: 

Merk innspillet med saksnr. 2023/6621 og «Anadrome vassdrag – fastsettelse av juridisk grense elv / sjø – Målselv kommune». 

Spørsmål kan rettes til Camilla Kvitberg Lehne på e-post camilla.lehne@statsforvalteren.no eller på telefon 77 64 22 26.