Hjelp oss lage planer for kommunens natur, friluftsliv, idrett og kultur

Hjelp oss lage planer for kommunens natur, friluftsliv, idrett og kultur

Senja kommune starter våren 2021 opp arbeid med flere planer innen innen natur, friluftsliv, idrett og kultur. For å kunne lage planene trenger vi innspill og hjelp fra våre innbyggere. 

Senja kommune varsler planoppstart, og inviterer samtidig til innspill for følgende planer innen natur, friluftsliv, idrett og kultur:

Samtidig også revisjon og runde om innspill for: 

Frist for innspill til alle disse planene, er satt til 5. september 2021.

Samkjørt runde for innspill

Flere av planene og kartleggingene som skal gjøres henger tett sammen. For å kunne ivareta helheten og se naturlige sammenhenger for en bærekraftig utvikling velger kommunen å samkjøre prosessen med høring og innspill for alle planene. 

Planene skal gi retning for hvordan kommunen skal forvalte og satse innen disse områdene de neste årene. Det er politikerne i kommunestyret som til slutt bestemmer hvordan planene blir, men før det skal innbyggerne ha mulighet til å være med å forme planene. 

Hvordan sende innspill

Under finner du lenke til oversikt over planene, med litt beskrivelse av hver enkelt plan og hva det ønskes innspill på. Du finner også en artikkel om hvordan innspill sendes inn per post og e-post, eller du kan sende direkte inn som elektronisk skjema på nettsiden. 

Senja kommune - Innspill til planer for natur, friluftsliv, idrett og kultur

Senja kommune - Send inn ditt innspill

Planlegger folkemøte og kurs

For flere av planene ønsker vi også hjelp til å registrere lokaliteter i ulike databaser, og vil planlegger kurs for de som kan tenke seg å hjelpe til med det. Vi kommer tilbake med informasjon om dette senere, men meld gjerne interesse for å delta til e-postadresse: inger.andreassen@senja.kommune.no

Det planlegges også et digitalt folkemøte 21. april hvor det vil informeres om planene og innspill. Det vil bli lagt ut mer informasjon om dette på kommunens nettsider i forkant av møtet. 

Vi ønsker spesielt å komme i kontakt med organisasjoner innafor interessefeltene natur, kulturminner og friluftsliv, og inviterer derfor spesielt disse til å møte oss 21. april. Vi stiller også gjerne på møter i deres organisasjon. Ta kontakt hvis det kan være aktuelt, på e-postadresse: inger.andreassen@senja.kommune.no