Høring av nasjonal skredfarekartlegging for Senja - frist 31. januar 2023

I forbindelse med nasjonale skredfarekartlegging av potensielt skredutsatt bebyggelse i Senja kommune har NVE utlagt rapport og faresoner ut til offentlig høring.
 

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Hensikt

NVE ønsker å få innspill om feil og mangler i rapporten som for eksempel eksisterende sikringstiltak, tidligere skredfarerapporter og historiske skredhendelser som ikke er omtalt i rapporten.

Frist for innspill: 31. januar 2023
NB: Alle innspill må sendes til NVE via høringsskjema
(se link under).

Tilbakemeldingene vil bli gjennomgått av konsulent som har utført kartleggingen. 
Både tilbakemelding og konsulenten sin vurdering vil inngå som vedlegg i den endelige rapporten som publiseres på NVE sine nettsider.

Nedlastinger:

Skredfarerapport Senja kommune (PDF fil 326 MB)...

Innspill / merknader:

Høringsskjema NVE (pålogging med bank-id)...