Høring og offentlig ettersyn av privat detaljregulering for Torggata 2-8 på Finnsnes, PID 202110- Frist 1. september

Planutvalget i Senja kommune vedtok i sak 93/2022 den 28/6-2022 at planforslaget for privat detaljregulering for Torggata 2-8 på Finnsnes kan utlegges til høring og offentlig ettersyn. 

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Om planen: 

Eiendommene med gårdsnummer 44 bruksnummer 280, med flere på Finnsnes inngår i aktuelt planforslag.  
Hensikten med planen er å erstatte dagens forretningsbygg med en ny dagligvarebutikk samt annen handel, som svarer på dagens krav til drift og etterspørsel. 
I tillegg ønskes etablert ny boligbebyggelse over forretningsetasjen, med rekkehus i tre plan og leiligheter i 4 plan. Samlet ønskes etablert inntil 40 boliger og et stort felles leke- og uteoppholdsareal på taket av butikken. 

Planforslag privat detaljregulering Torggata på FinnsnesFrist for merknader til planforslag 

Merknader til planforslaget skal sendes til Senja kommune. 
Merknader merkes med “Privat detaljregulering Torggata 2-8, ref. 2021/3812” og sendes på e-post til post@senja.kommune.no eller brevpost til Senja kommune, PB. 602, 9306 Finnsnes.  
Frist for merknader er satt til 1. september. 

Lovhjemmel: 

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges privat detaljregulering for Torggata 2-8, PlanID 202110, ut til høring og offentlig ettersyn. 

Plandokumenter 

Alle plandokumenter og kart ligger tilgjengelig i Senja kommune sitt planregister. 

Plandokumenter - Senja kommune